Obsah

Návšteva družobného mesta Břeclav

Návšteva družobného mesta Břeclav

V rámci partnerských vzťahov s mestom Břeclav, projektu Partnerstvo v subregióne Pod Bradlom - Penzióny sa dňa 14. 5. 2012 zástupcovia nášho mesta zúčastnili otvorenia turistickej sezóny. V programe Z tíšin Moravy k plecnatému Bradlu, v réžii Martina Janšta,  vystúpil FS Brezová, Ľudová hudba Rosenka s primášom Martinom Janštom ml., Milan Zelenka, Jaroslava Maťková, Ján Zeman, Jakub Gablovský, Pavol Michalička, Anna Potúčková. Sprievodným slovom sprevádzala Anna Valihorová.