Obsah

Regionálna spomienková slávnosť pri príležitosti 93. výročia smrti generála Milana Rastislava Štefánika

Regionálna spomienková slávnosť pri príležitosti 93. výročia smrti generála Milana Rastislava Štefánika

Vo štvrtok popoludní 3. mája 2012 sa uskutočnila Regionálna spomienková slávnosť pri príležitosti 93. výročia smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Cieľom spomienkovej slávnosti bolo vyzdvihnúť túto významnú osobnosť slovenských dejín - politika, astronóma, francúzskeho generála, diplomata, spoluzakladateľa slobodnej Československej republiky. Po službách Božích a návšteve Múzea M. R. Štefánika v Košariskách pokračovali slávnosti krátkym programom a zapálením pochodní. Fakľový sprievod sa vydal k Mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle, kde sa po zapálení hlavného ohňa a položení vencov prihovorili všetkým účastníkom slávnosti primátorka mesta Eva Ušiaková, náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR generálmajor Marián Áč, prvý tajomník Veľvyslanectva Francúzskej republiky v SR Pan Sébastien Potaufeu a generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Slávnosť vyvrcholila zapálením vatier primátormi a starostami Brezovej pod Bradlom, Myjavy, Košarísk a Priepasného.