Obsah

140. výročie posvätenia chrámu Božieho

140. výročie posvätenia chrámu Božieho

Dňa 10. 11. 2013 sa konali v evanjelickom kostole na Brezovej pod Bradlom slávnostné služby Božie pri príležitosti 140. výročia posvätenia chrámu Božieho.