Obsah

Asociácia nositeľov francúzkych národných rádov u primátorky

Asociácia nositeľov francúzkych národných rádov u primátorky

Dňa 23. 11. 2013 p. primátorka mesta Mgr. Eva Ušiaková slávnostne prijala na pôde mestského úradu v obradnej sieni členov Asociácie nositeľov francúzkych národných rádov pri príležitosti návštevy podbradlianskeho kraja.