Obsah

Beseda s Danušou Dragulovou Faktorovou

Beseda s Danušou Dragulovou Faktorovou

Z besedy so spisovateľkou, šéfredaktorkou časopisu Maxík a Zvonček - Danušou Dragulovou Faktorovou. Uskutočnili sa 2 besedy, prvá prebehla v ZŠ Dolné lúky, ktorej sa zúčastnilo 150 žiakov prvého stupňa. Druhá beseda prebehla v priestoroch knižnice  za účasti primátorky mesta Mgr. Evy Ušiakovej a so spisovateľkou sa stretli deti z brezovských MŠ.