Obsah

Cena mesta za rok 2012

Cena mesta za rok 2012

Dňa 24. 4. 2013 prevzali z rúk primátorky mesta ocenenie:

Ivan Jakeš  za vynikajúci výsledok na Rallye Dakar a za reprezentáciu nielen nášho mesta, ale celého Slovenska

Mgr. Hedviga Kátlovská  za dlhoročné vedenie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Brezovej, za dlhoročné pôsobenie v Klube pletenej cipky Brezová a za dlhoročnú spoluprácu so SHMÚ

Jozef Lehocký  za založenie folklórneho súboru Brezová a udržiavanie folklórnych tradícií v našom meste

Lyžiarsky klub Bradlan za vytváranie športových podmienok pre aktívne lyžovanie

Mgr. Ivan Osuský za šírenie duchovného odkazu svojho rodiska

Judita Pašmíková  za dlhoročný iniciatívny a príkladný prístup pri udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách v meste

Pavol Potúček za dlhoročné vedenie Klubu abstinentov Brezová a za dlhoročnú funkciu predsedu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základnej organizácie Myjava, kde patria aj občania z Brezovej pod Bradlom

Ing. Juraj Repta - in memoriam za celoživotné dielo pri  rozvoji nášho mesta, pri príležitosti nedožitých 90. narodenín

Matúš Valihora  za šírenie historického odkazu mesta Brezová, osvetovú a vedeckú činnosť zhrnutú v knihe Brezová

Ing. František Vraštiak za aktívnu športovú činnosť v meste a za podporu rozvoja mesta v rôznych oblastiach.