Obsah

Hasiči súťažili O pohár mesta Brezová pod Bradlom

Hasiči súťažili O pohár mesta Brezová pod Bradlom

Dňa 31. augusta 2013 Dobrovoľný hasičský zbor Brezová pod Bradlom usporiadal  XIII. ročník súťaže hasičských družstiev mužov a žien O pohár mesta Brezová pod Bradlom. Účasť družstiev bola oproti minulým rokom slabšia. Celkove sa zúčastnilo 11 hasičských
družstiev.