Obsah

Literárna a výtvarná súťaž v mestskej knižnici

Literárna a výtvarná súťaž v mestskej knižnici


V mestskej knižnici sa dňa  19.3.2013  uskutočnila literárna a výtvarná súťaž k 90. výročiu narodenia spisovatelľky Kristy Bendovej so žiakmi zo školského klubu ZŠ   1. - 4. ročník.