Obsah

Prezentácia knihy p. Ivana Ďurkoviča

Prezentácia knihy p. Ivana Ďurkoviča

Prezentácia knihy Ivana Ďurkoviča Minulosť očami súčasnosti, ktorá sa uskutočnila v mestskej knižnici 22.1.2013.