Obsah

Začal sa školský rok 2013⁄2014

Začal sa školský rok 2013⁄2014

Začal sa školský rok 2013/2014

2. septembra 2013 sa opäť po dvoch mesiacoch prázdnin otvorili brány základnej školy. Pedagógovia ZŠ, zástupcovia mesta, ECAV a rodičia slávnostne privítali i žiakov prvých ročníkov.