Obsah

Žiaci na exkurzii mestského úradu

Žiaci na exkurzii mestského úradu

Dňa 6. 11. 2013 privítali zamestnanci na pôde mestského úradu žiakov piateho ročníka základnej školy v rámci otvorenej hodiny - občianskej náuky. Cieľom bolo žiakom priblížiť činnosť, aktivity mesta vo vzťahu k občanovi. Navštívili obradnú sieň, zasadačku, kde sa koná rokovanie mestského zastupiteľstva, kanceláriu p. primátorky, matriku. To, že deti majú poznatky o meste, MsÚ svedčila ich zanietenosť o nové poznatky vo forme zaujímavých otázok.