Obsah

Zrodilo sa svetlo

Zrodilo sa svetlo

Dňa 22.12.2013 sa o 18.00 hod. v evanjelickom a.v. chráme Božom uskutočnil vianočný koncert Maroša Banga.