Obsah

95. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika

95. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika

Pietna spomienková slávnosť sa uskutočnila 3. 5. 2014 s celodenným programom na Mohyle na Bradle, v rodisku na Košariskách a vyvrcholila opäť na Bradle zapálením tradičných vatier.