Obsah

Cena mesta za rok 2013

Cena mesta za rok 2013

Dňa 16. apríla 2014 sa v obradnej miestnosti Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom konalo významné podujatie, na ktorom boli mestským zastupiteľstvom nominované na udelenie Ceny mesta za rok 2013:

Alžbeta Mikulinová
za dlhoročné vedenie základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, poskytovanie sociálnej, zdravotnej, právnoporadenskej pomoci svojim členom a podporu kultúrno-spoločenských aktivít seniorov.
Oľga Allinová
za vedenie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Brezovej, pôsobenie v Klube pletenej cipky Brezová, udržiavanie a šírenie miestnych tradícií a kultúry doma i v zahraničí a vedenie Denného centra seniorov.
Ing. Anna Figurová
za ocenenie autorskej tvorby a interpretačného stvárnenia na Celoštátnej prehliadke seniorského divadla.