Obsah

Deň vojnových veteránov

Deň vojnových veteránov

11. novembra 2014 o 11. hod. a 11. minúte sa rozozneli zvony z veže chrámu Božieho ECAV v Brezovej pod Bradlom na počesť a uctenie si pamiatky obetí 1. sv. vojny, ale aj obetí všetkých vojen na svete. Je to už 96 rokov, kedy 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela pri Paríži posledná salva vypálená po podpise kapitulácie Nemecka a Rakúsko-Uhorska a uzavretia prímeria. Skončila sa dovtedy najstrašnejšia svetová vojna. Ľudia v tento deň spomínajú a na klopách kabátov nosia červené vlčie maky. Môžeme sa však pochváliť, i keď nie tak ako na západe, aj v Brezovej pod Bradlom bola táto tradícia obnovená za účasti Spoločnosti M. R. Štefánika a aj za pomoci zosnulej Vierky Mikulčíkovej (vedúcej kultúry MsKS), ktorá maky pracne zháňala. Poďakovanie patrí  DC seniorov, Mestu Brezová pod Bradlom, ECAV a ZŠ v Brezovej pod Bradlom, ako aj členom Spoločnosti M. R. Štefánika a ZO SZPB v Brezovej pod Bradlom, ktorí si každoročne prichádzajú uctiť pamiatku obetí k pomníku slobody s bustou J. M. Hurbana, kde sú vyryté mená brezovčanov padlých v r. 1848 a v 1. sv. vojne, ako aj mená brezovčanov legionárov a dobrovoľníkov v r. 1918 – 1919.