Obsah

Martýr a básnik čistej duše Milan Mareček

Martýr a básnik čistej duše Milan Mareček

Mesto Brezová pod Bradlom, Spoločnosť M. R. Štefánika a ECAV Brezová pod Bradlom zorganizovali dňa 14. marca 2014 o 18.00 hod. v kinosále ND Štefánikovho spomienkové podujatie slova a hudby s názvom Martýr a básnik čistej duše Milan Mareček. Pásmo bolo venované nádejnému robotníckemu básnikovi M. Marečkovi (*1923 - †1945 ) z Myjavy, ktorý sa na jeseň 1944 aktívne zapojil do povstania. Bol členom partizánskej skupiny a neskôr príslušníkom brigády pod velením M. Uhra.

27. 2. 1945 bol zajatý nacistickými jednotkami, vypočúvaný, kruto mučený a následne popravený v Novom Meste. Posmrtne mu vyšla zbierka Odkaz (1946) a verše z jeho rukopisnej pozostalosti sa nachádzajú v antológii Odpusťte, mamička...(1979), ktorú zostavil Ondrej Sliacky. Pásmo bolo doplnené zaujímavou projekciou.