Obsah

Ocenenie darcov krvi

Ocenenie darcov krvi

Primátorka mesta 19.3.2014 ocenila ďalších darcov najdrahšej tekutiny.
Diamantová plaketa
Vladimír Kovačič

Zlatá plaketa
Oľga Horvátová, Alena Mižialková, František Brtevník, Juraj Ratkoš, Ján Prevaj, Miroslav Bednarovský

Strieborná plaketa
Matúš Tomáška, Ferdinand Londák, Darina Špringšicová, Dušan Vdoviak

Bronzová plaketa
Michaela Špringšicová, Alžbeta Kubová, Martin Hodúl, Darina Špringšicová, Milan Melichar, Ján Janči, Dušan Vdoviak

Na Slovensku je bezpríspevkové darovanie krvi oceňované Slovenským červeným krížom, ktorý udeľuje Plakety prof. MUDr. J. Janského a Plaketu prof. MUDr. Jána Kňazovického.

Bronzová Janského plaketa   - 10 bezplatných odberov krvi
Strieborná Janského plaketa - 20 bezplatných odberov krvi
Zlatá Janského plaketa: ženy - 30 bezplatných odberov krvi
Zlatá Janského plaketa: muži- 40 bezplatných odberov krvi
Diamantová Janského plaketa: ženy - 60 bezplatných odberov krvi
Diamantová Janského plaketa: muži - 80 bezplatných odberov krvi
Kňazovického plaketa: ženy - 80 bezplatných odberov krvi
Kňazovického plaketa: muži - 100 bezplatných odberov krvi