Obsah

Pamätná tabuľa Giuliany Benzoni

Pamätná tabuľa Giuliany Benzoni

Pri malokarpatskom turistickom chodníku Štefánikova magistrála (červená značka z  Bratislavy na Bradlo), je situovaná chata na Masiarovej (asi 80 metrov nad penziónom Partizán a  patrí rodine Zelenákovej),  v  ktorej 5. - 7. augusta 1968 nocovala Štefánikova snúbenica Giuliana Benzoni
(1895-1982).  Spoločnosť M. R. Štefánika prijala návrh, aby pri príležitosti 40. výročia tejto bizarnej udalosti bola na stene objektu umiestnená pamätná tabuľa.  Počas návštevy prijala markíza i  čestné občianstvo Brezovej (6. augusta 1968), navštívila Bradlo a  Košariská. Zachoval sa o  tom text, zapísaný do pamätnej knihy košarištianskej evanjelickej fary spisovateľkou Hanou Ponickou (1922-2007), ktorá hosťku sprevádzala.