Obsah

Predvianočná kapustnica

Predvianočná kapustnica

Občianske združenie Charis - ECAV Brezová pod Bradlom a Mesto Brezová pod Bradlom usporiadali kultúrno-spoločenskú akciu s názvom Predvianočná kapustnica.  Hlavnou myšlienkou tejto akcie bolo pomôcť deťom zo sociálne znevýhodnených rodín u nás v meste.  Organizátori varili od 13.00 hod. na námestí kapustnicu. Výťažok z predaja predvianočnej kapustnice bol použitý na zakúpenie potrebných vecí pre deti, ktoré osobne odovzdala do rodín p. farárka Lívia Lichancová ešte pred Vianocami. Zoznam detí pre OZ Charis poskytli pracovníčky MsÚ, odd. sociálnych vecí a rodiny.