Obsah

Január

Stretnutie s I. Jakešom v ZŠ

Karneval v ZŠ

 

Február
 

 

Marec

MDŽ, Katakombypodkarpáty, Šandorfské proscénium

Ocenenie darcov krvi

Deň učiteľov, Literatour 2015

Beseda s PhDr. Zorou Vanovičovou