Obsah

110. výročie narodenia spisovateľky Márie Rázusovej Martákovej

110. výročie narodenia spisovateľky Márie Rázusovej Martákovej

19. 3. 2015 Mestská knižnica Brezová pod Bradlom v spolupráci so školským klubom pri ZŠ Brezová zorganizovali literárnu a výtvarnú súťaž k 110. výročiu narodenia spisovateľky Márie Rázusovej Martákovej.