Obsah

Cena mesta za rok 2014

Cena mesta za rok 2014

Cena mesta sa udeľuje v zmysle Štatútu mesta Brezová pod Bradlom (Časť V. Článok 8).                   Dňa  17. 6. 2015  prevzali z rúk primátorky mesta ocenenie:

  • manželia EditaMiloš Klandúchovci za dlhoročné aktívne pedagogické, športové a spoločenské pôsobenie v našom meste
  • Dobrovoľný hasičský zbor Brezová pod Bradlom za ich činnosť pri záchrane majetku mesta a jeho občanov, za pomoc a podporu pri organizovaní kultúrno-spoločenských a športových podujatí a za reprezentáciu nášho mesta na rôznych súťažiach.
  • Adriana Hološková za vynikajúcu propagáciu Slovenska i nášho mesta študijnými výsledkami v oblasti prírodných vied
  • Ivana Foltýnová za angažovanú činnosť v o. z. Deťom z lásky a nezištnú pomoc pri aktivitách mesta
  • Hana Zábranská Valihorová za vizuálne spracovanie expozície Pamätnej izby Dušana Jurkoviča, ktoré venovala bezplatne svojmu rodnému mestu
  • Peter Polakovič za dlhoročnú aktívnu prácu pri údržbe športového areálu
  • MUDr. Adriana Balážová za 30-ročnú prácu detskej lekárky v našom meste a za sociálnu a charitatívnu činnosť