Obsah

Mučeník pravdy Kristovej

Mučeník pravdy Kristovej

V piatok  3. 7. 2015 sa konal seminár venovaný publikácii Mučeník pravdy Kristovej (vydanej pri  príležitosti  600. výročia mučeníckej smrti Majstra Jana Husa a  pri  93. výročí odhalenia Husovho pomníka  v  Brezovej pod Bradlom, ktorý je jediným na Slovensku) . Po privítaní  farárkou Líviou Lichancovou a primátorkou mesta Mgr. Evou Ušiakovou, celý seminár duchovným slovom a  modlitbou otvoril brat biskup ZD Mgr. Milan Krivda. Vypočuli sme si referáty brezovských historikov Mgr.  Petra Uhlíka, Mgr.  Matúša Valihoru, riaditeľky Múzea T. G. Masaryka v  Hodoníne Mgr.  Ireny Chovančíkovej a  pravoslávneho brata farára Mareka Kundisa. Prítomných pozdravil aj brat biskup Cirkvi československej Husitskej ThDr.  Jan Hradil, Th.D.  Po  diskusii seminár ukončil brat senior MyS Mgr.  Miroslav Hvožďara, PhD