Obsah

Otvorenie výstavy Vize velkých Luhačovic

Otvorenie výstavy Vize velkých Luhačovic

Slávnostného otvorenia výstavy 20. 6. 2015  sa zúčastnili aj hostia z Luhačovíc a Zlína, vrátane autorky výstavy, PhDr. Blanky Petrákovej, ktorá ju osobne predstavila, a zástupcovia mesta Brezová pod Bradlom na čele s primátorkou Mgr. Evou Ušiakovou.
Súčasťou otvorenia výstavy bolo podpísanie memoranda o spolupráci. V memorande sú zakotvené dôležité body spolupráce mesta Brezová pod Bradlom s našimi partnermi z Luhačovíc.