Obsah

Multifunkčné ihrisko Sidl.D.Jurkoviča

PREVÁDZKOVÉ PRAVIDLÁ

Viacúčelové ihrisko, Sídlisko D. Jurkoviča

 

Ihrisko je miesto určené pre šport, hru a radosť, preto sa správaj a konaj v súlade s nasledujúcimi odporúčaniami:

Ihrisko je možné využívať len počas prevádzkovej doby.

Na ihrisko sú povolené len nasledovné druhy športov: futbal, nohejbal, volejbal, hádzaná, tenis, soft tenis, badminton.

Na ihrisko vstupuj len v čistej športovej obuvi.

Nenič a nepoškodzuj žiadne vybavenie ihriska, nevstupuj na ihrisko inak, ako cez vstupné  dvere !!!

Nepoužívaj nadávky a vulgárne výrazy

V priestore ihriska nekonzumuj jedlá ani nažuj žuvačky.

Ak máš menej ako sedem rokov hraj sa na ihrisku len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.

 

V priestoroch ihriska je zakázané !!!

- Vodiť zvieratá

- Mať pri sebe a používať alkohol a iné omamné látky

- Používať ostré a nebezpečné predmety

- Fajčiť. Manipulovať s otvoreným ohňom

 

V prípade vážneho problému (napríklad porušovanie prevádzkových pravidiel alebo úraz) zavolaj na nižšie uvedené telefónne čísla:

Otváranie a zatváranie ihriska:  t.č.: 0948 497 070

Poškodenie ihriska:  t.č.: 0948 497 070

Mestská polícia: 7.00-15.00 hod., 20.00-08.00 hod. t.č.: 0905 386 142

Obvodné oddelenie policajného zboru:  nostop t.č.: 034/624 23 33 alebo t.č.: 158