Obsah

Stránka

Stretnutia bez tlmočníkov pokračujú

Projekt SETKÁNÍ BEZ TLUMOČNÍKŮ - POHOŘELICE - BREZOVÁ POD BRADLOM je zameraný na spoluprácu Mesta Pohořelice a Mesta Brezová pod Bradlom, centier voľného času, Základnej umeleckej školy Brezová pod Bradlom, na poznanie moravskej a slovenskej kultúry, zvyklostí, histórie, prírodných krás oboch regiónov, na odstraňovanie jazykových bariér.

23. 5. 2011

Medzinárodné stretnutie bez tlmočníkov

Společne mezinárodníi setkani v Pohořelicich aneb společná česko-slovenská oslava Dne Země.“ Takto definuje víkendový pobyt brezovských žiakov v partnerskom meste mikroprojekt s výstižným názvom Setkáni bez tlumočniků.

19. 4. 2011 Zobraziť viac

Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Dolné lúky v Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom podalo v rámci výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja ROP-1.1-2009/01 dňa 14.7.2010 žiadosť o nenávratný finančný príspevok(ďalej len ŽoNFP).

20. 12. 2010 Zobraziť viac

Rodinný futbal

Západoslovenská energetika, a.s., člen skupiny E.ON, www.rodinnyfutbal.sk a Mesto Brezová pod Bradlom usporiadali v piatok 22. októbra 2010 na multifunkčnom ihrisku na Dolných Lúkach v Brezovej pod Bradlom športové podujatie s názvom Rodinný futbal. Vzniklo z projektu, ktorý spustil v tomto roku takmer vo všetkých krajinách svojho pôsobenia nemecký energetický koncern E.ON.

23. 10. 2010 Zobraziť viac

Mládežnícky tábor Mesto mestu

V dňoch 25. - 27. septembra sa v našom meste uskutočnil mládežnícky tábor s názvom Mesto mestu. Počas troch dní bol pre deti z Pohořelíc a Brezovej pod Bradlom pripravený bohatý program.

28. 9. 2010 Zobraziť viac

Modernizácia systému verejného osvetlenia v meste Brezová pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom podalo 22.6.2010 žiadosť o nenávratný finančný príspevok(ďalej len ŽoNFP) v rámci výzvy KaHR-22VS-1001.

23. 6. 2010 Zobraziť viac

TEEN PARK

Fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis, v rámci grantového programu Pozitívna energia pre šport 2008, podporil 14 projektov v oblasti výstavby, rekonštrukcie, prestavby a dobudovania športových plôch na západnom Slovensku.

15. 3. 2008 Zobraziť viac

Detské ihriská a verejné športoviská v našom meste

Moderné detské ihriská a športoviská sú priestorom, ktorý prispieva k rozvoju kreativity, komunikácie, vzájomnej empatie. Sú priestorom zábavy, zmysluplného využitia voľného času, aktívneho oddychu.

31. 12. 2007 Zobraziť viac

Štúdia Ul. J.M.Hurbana

Dopravná štúdia rieši revitalizáciu Hurbanovej ulice, aby zodpovedala dnešným technickým a estetickým nárokom za predpokladu zaradenia tejto ulice do mestskej triedy.

31. 12. 2007

Stránka