Obsah

17.01.2019

MsZ

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesta oznamuje, že v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom, ktoré sa uskutoční dňa 23. januára 2019 (streda) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré vás týmto pozýva.

Detail

17.01.2019

POzvánka

Pozvánka na vystúpenie umeleckého súboru Andalucia

Mesto Brezová pod Bradlom vás pozýva na vystúpenie umeleckého súboru Andalucia pri príležitosti 30. výročia jeho založenia. Vystúpenie sa uskutoční 16. marca 2019 o 19.00 hod. v sále Národného domu Štefánikovho. Vstupné: 13 €/miestenky Predaj vstupeniek: od 21. januára 2019 v Múzeu D. S. Jurkoviča (ND Štefánikov), Po-Pia 10.00 - 13.00, 13.30 - 18.00 hod.

Detail

15.01.2019

fašiangy

Fašiangy spojené s ochutnávkou zabíjačkových špecialít

Mesto Brezová pod Bradlom, Dobrovoľný hasičský zbor, Technické služby a Centrum voľného času Domček vás pozývajú na námestie, dňa 16. februára 2019 t.j. v sobotu na Fašiangy spojené s tradičnou ochutnávkou zabíjačkových špecialít. V sprievodnom programe sa predstaví FS Brezová a Palko Bako z Miškech Dedinky. Pred deti budú pripravené od 10.00 hodiny karneval, súťaže, odmeny a teplý čaj. Tešíme sa na vás.

Detail

11.01.2019

Pozvánka

Výstava k 100. výročiu vzniku Československej republiky a 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky.

Ministerstvo kultúry SR, Trnavský samosprávny kraj, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici vás srdečne pozývajú na výstavu k 100. výročiu vzniku Československej republiky a 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Otvorenie výstavy v utorok 15. januára 2019 o 17.00 hod. v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave. Výstava potrvá do 31. januára 2019.

Detail

11.01.2019

Oznam

Ďakujeme všetkým občanom, vlastníkom objektov, bytoviek a rodinných domov za odpratávanie snehu pri vzniknutej kalamitnej situácii

Mesto Brezová pod Bradlom, ako aj iné samosprávy, sa túto zimu navyše borí s povinnou zimnou údržbou chodníkov, ktorú mu uložila novela zákona. Primátor mesta ďakuje aktívnym občanom, ktorí pomáhajú pri odpratávaní snehu.

Detail

11.01.2019

DP

Na podanie daňového priznania zostávajú necelé tri týždne

V januári sa podáva daňové priznanie k nehnuteľnostiam.

Detail

11.01.2019

Oznam

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2019

V zmysle usmernenia Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR informujeme občanov o termínoch skúšok a spôsoboch aktivácie sirén pre rok 2019.

Detail

09.01.2019

OS

Mesto Brezová pod Bradlom úspešné pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Mesto Brezová pod Bradlom bolo úspešné pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Ľudské zdroje s názvom Podpora opatrovateľskej služby v Brezovej pod Bradlom.

Detail

08.01.2019

Demografia

Demografické zloženie obyvateľov mesta Brezová pod Bradlom k 31.12.2018

Na začiatku kalendárneho roka vám prinášame informácie o demografickom vývoji v meste, o počte obyvateľov a jeho štruktúre.

Detail

20.12.2018

Ospravedlnenie

Mesto Brezová pod Bradlom, spolu s Technickými službami mesta, ďakujú obyvateľom mesta za trpezlivosť a pochopenie pri vzniknutej havarijnej situácii súvisiacej s výpadkom verejného osvetlenia.

Pracovníci technických služieb intenzívne pracovali na jej odstránení. Identifikácia miesta preseknutých podzemných káblov nebola okamžite zrejmá, preto trvalo odstránenie havarijnej situácie dlhšie. Žiaľ na Družstevnej ulici stále hľadáme miesto poruchy, z tohto dôvodu na tejto ulici ešte pretrváva výpadok verejného osvetlenia. Za vzniknutú okolnosť sa ospravedlňujeme a veríme, že sa podobná situácia nebude v našom meste opakovať. Za pochopenie ďakujeme. Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesta

Detail

06.12.2018

Oznam

Novozvolený primátor Mgr. Jaroslav Ciran a poslanci mestského zastupiteľstva zložili sľub

V stredu 5. decembra 2018 sa v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom. Na ňom zložil sľub novozvolený primátor mesta Mgr. Jaroslav Ciran, ako aj poslanci mestského zastupiteľstva.

Detail

29.11.2018

Oznam

Využite zľavy v Kúpeľoch Trenčianske Teplice

Mesto Brezová pod Bradlom sa zapojilo do 7. ročníka obľúbenej akcie "Kúpele v regióne" pre rok 2018/ 2019. Občania Brezovej pod Bradlom môžu využiť zľavy Kúpeľov Trenčianske Teplice od 1. 12. 2018 do 28.2.2018.

Detail

26.11.2018

Oznam

Oznam o povinnej registrácie chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom a Útvar výstavby, životného prostredia a komunálnych činností MsÚ informuje občanov v súvislosti s registráciou chovov ošípaných.

Detail

23.11.2018

Vyjadrenie mesta Brezová pod Bradlom k výrubu drevín v Husovom parku

Vyjadrenie mesta Brezová pod Bradlom k výrubu drevín v Husovom parku

Detail

28.03.2018

Kohézny fond

Realizácia projektu Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (OPKZP-PO1-SC111-2016-10/36), ktorého zámerom je zlepšenie a intenzifikácia súčasného programu zberu DSO a BRKO.

Detail

13.01.2019 - 31.12.2019

erb Brezovej pod Bradlom

Návrh Plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí mesta v roku 2019

Mesto Brezová pod Bradlom si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu programu Plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2019. Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach budú zverejnené včas pred ich uskutočnením na vývesných tabuliach, v mestskom rozhlase, na webe mesta a na facebooku.

Detail

16.02.2019

plagát Fašiangy 2019

Pozývame vás na Fašiangy spojené s ochutnávkou zabíjačkových špecialít

Mesto Brezová pod Bradlom, Dobrovoľný hasičský zbor, Technické služby a Centrum voľného času Domček vás pozývajú na námestie, dňa 16. februára 2019 t. j. v sobotu na Fašiangy spojené s tradičnou ochutnávkou zabíjačkových špecialít. V sprievodnom programe sa predstaví FS Brezová a Palko Bako z Miškech Dedinky. Pred deti budú pripravené od 10.00 hodiny karneval, súťaže, odmeny a teplý čaj. Tešíme sa na vás.

Detail

16.03.2019

Andalucia

Pozývame vás na vystúpenie umeleckého súboru Andalucia

Mesto Brezová pod Bradlom vás pozýva na vystúpenie umeleckého súboru Andalucia pri príležitosti 30. výročia jeho založenia. 16. marca 2019 o 19.00 hod. v sále Národného domu Štefánikovho. Vstupné: 13 €/miestenky Predaj vstupeniek: od 21. januára 2019 v Múzeu D. S. Jurkoviča (ND Štefánikov), Po-Pia 10.00 - 13.00, 13.30 - 18.00 hod.

Detail