Obsah

08.07.2020

Pivný festival 17. - 18.7.2020 1

Pivný festival 17. - 18.7.2020

Príďte si vychutnať skvelé pivká zo zahraničných a slovenských remeselných pivovarov v rámci Pivného festivalu, ktorý bude 17. - 18. júla 2020 na Námestí gen. M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.

Detail

08.07.2020

Návšteva štátneho tajomníka z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1

Návšteva prvého štátneho tajomníka z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča navštívil v utorok 7.7.2020 prvý štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martin Fecko.

Detail

06.07.2020

plagát predĺženie výstavy Trianon

Výstava predĺžená do 12. 7.

Panelová výstava TRIANONSKÁ MIEROVÁ ZMLUVA 1920, VERSAILLSKÝ SYSTÉM A SLOVENSKO je predĺžená. Výstavu môžete navštíviť v Múzeu Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom v otváracích hodinách múzea do nedele 12. júla 2020. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Detail

06.07.2020

Spomienka na majstra Jana Husa 1

Spomienka na majstra Jana Husa

V nedeľu 5. 7. 2020 sa v Husovom parku konala spomienka 605. výročia upálenia majstra Jana Husa.

Detail

02.07.2020

Oznam o zatvorení múzea 1

Oznam o zatvorení múzea

V sobotu 4. júla a v nedeľu 5. júla bude Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom z prevádzkových dôvodov zatvorené. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

30.06.2020

Otvorenie letného kúpaliska 1.7.2020 1

Otvorenie Letného kúpaliska 1.7.2020

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje, že v stredu 1.7. 2020 otvára Letné kúpalisko. Ako darček bude pre deti aj dospelých vstup zdarma.

Detail

29.06.2020

Rozlúčka s katolíckym farárom Mgr. Jánom Klimentom 1

Rozlúčka s katolíckym farárom Mgr. Jánom Klimentom

V pondelok 29.6.2020 navštívil primátor mesta rímsko-katolícku faru, kde sa rozlúčil s dosluhujúcim p. farárom Mgr. Jánom Klimentom, ktorý v Brezovej pod Bradlom pôsobil 4 roky.

Detail

26.06.2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 1

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Najrozsiahlejší projekt Štatistického úradu SR – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) odštartoval 1. júna.

Detail

25.06.2020

Stránkové hodiny na Mestskom úrade Brezová pod Bradlom 1

Stránkové hodiny na Mestskom úrade Brezová pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom a návštevníkom mesta, že stránkové hodiny Mestského radu v Brezovej pod Bradlom a matriky budú pre verejnosť z dôvodu mimoriadnej situácie od stredy 1. júla 2020 až do odvolania nasledovné:

Detail

25.06.2020

erb mesta

Oznam

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom je v piatok 26.06.2020 zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

22.06.2020

Ocenenie deti za účasť na športovo-pohybových hrách 1

Ocenenie detí za účasť na športovo-pohybových hrách

Na začiatku školského roka rozbehlo Mesto Brezová pod Bradlom spoločne s FK Bradlan Brezová pod Bradlom krúžok športovo-pohybových hier pre predškolákov.

Detail

22.06.2020

Pamätný list pre Mgr. Petra Pavla Uhlíka 1

Pamätný list pre Mgr. Petra Pavla Uhlíka

V pondelok 22. 6. 2020 prijal pozvanie mesta Brezová pod Bradlom Mgr. Peter Pavel Uhlík, emeritný pedagóg a čestný predseda spoločnosti Milana Rastislava Štefánika.

Detail

19.06.2020

erb mesta

Pozvánka na zasadnutie MsZ 24. júna 2020

Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesta v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom 24.06.2020 (streda) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva.

Detail

17.06.2020

Upratovanie Zadnej dolinky a okolia studničky v Baranci 1

Upratovanie Zadnej dolinky a okolia studničky v Baranci

Príslušníci Mestskej polície spolu s klientmi zariadenia Nocľaháreň upratali okolie altánku a ohniska v Zadnej dolinke a zároveň zabezpečili dovoz úžitkovej vody do nádrže. Taktiež spoločne upratali aj okolie studničky v Baranci na podnet občanov mesta.

Detail

17.06.2020

Novinky

Novinky spod Bradla č. 4-5

Vážení občania, v rámci úsporných opatrení vyvolaných koronakrízou vychádzajú Novinky spod Bradla dočasne ako dvojmesačník. Aktuálne Novinky spod Bradla číslo 4-5 si môžete vyzdvihnúť od dnes 17. júna 2020 od 10. hodiny na nasledujúcich miestach:

Detail

16.06.2020

ZUŠ prihlášky

ZUŠ spustila prijímanie elektronických prihlášok na štúdium do školského roku 2020/2021

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Brezová pod Bradlom na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu v čase mimoriadnej situácie zo dňa 28.4.2020 týmto oznamuje všetkým priaznivcom umenia a kreativity, že ZUŠ spustila prijímanie ELEKTRONICKÝCH PRIHLÁŠOK na štúdium do školského roku 2020/2021. Elektronické prihlášky prijímame do 31. augusta 2020.

Detail

16.06.2020

ZUŠ

Vyučovanie v ZUŠ Brezová pod Bradlom po 15. júni 2020

Základná umelecká škola v Brezovej pod Bradlom oznamuje zákonným zástupcom žiakov a žiakom štúdia pre dospelých, že až do konca školského roku 2019/2020 budeme pokračovať vo výučbe dištančnou formou.

Detail

13.06.2020

Ukončenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky 1

Ukončenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky

V zmysle Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 366 zo dňa 10. júna 2020 sa ukončuje núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky uplynutím 13. júna 2020.

Detail

12.06.2020

Od 1.7. bude opäť spustená prevádzka prepravnej služby 1

Od 1.7. bude opäť spustená prevádzka prepravnej služby

Mesto Brezová pod Bradlom od 1.7.2020 znova spúšťa prevádzku prepravnej služby mesta Brezová pod Bradlom.

Detail

08.06.2020

Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča je opäť otvorené 1

Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča je opäť otvorené

Po takmer troch mesiacoch uzatvorenia pre koronakrízu bolo v piatok 5. júna 2020 opäť otvorené Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom.

Detail

05.06.2020

100. výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy 1

100. výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy

Vo štvrtok 4. júna 2020 o 16:45 hod. sme si v Brezovej pripomenuli 100. výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy.

Detail

03.06.2020

Vernisáž výstavy TRIANONSKÁ MIEROVÁ ZMLUVA 1920, VERSAILLSKÝ SYSTÉM A SLOVENSKO 1

Výstava TRIANONSKÁ MIEROVÁ ZMLUVA 1920, VERSAILLSKÝ SYSTÉM A SLOVENSKO

Vo štvrtok 4. júna 2020 o 16.45 hod. – na minútu presne na 100. výročie podpisu Trianonskej mierovej zmluvy – Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Mesto Brezová pod Bradlom, Občianske združenie Osobnosti pod Bradlom a Múzeum Dušana S. Jurkoviča pripravili vernisáž panelovej výstavy TRIANONSKÁ MIEROVÁ ZMLUVA 1920, VERSAILLSKÝ SYSTÉM A SLOVENSKO.

Detail

02.06.2020

Nové letničky krášlia námestie Brezovej 1

Nové letničky krášlia námestie Brezovej

Mesto Brezová pod Bradlom zrealizovalo výsadbu letničiek na námestí a v okolí pamätníkov.

Detail

31.05.2020

Deň detí v Brezovej  1

Deň detí v Brezovej

Mesto Brezová pod Bradlom si pre deti pripravilo prekvapenie k Medzinárodnému dňu detí.

Detail

31.05.2020

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom bude opäť otvorená od 1.6.2020 1

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom bude opäť otvorená od 1.6.2020

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom bude otvorená od 1.6.2020 za prísnych hygienických opatrení.

Detail

30.05.2020

Vyučovanie v ZUŠ Brezová pod Bradlom po Rozhodnutí MŠVVaŠ SR od 1.6.2020 1

Vyučovanie v ZUŠ Brezová pod Bradlom po Rozhodnutí MŠVVaŠ SR od 1.6.2020

Po dôslednom zvážení a prehodnotení všetkých možností a podmienok k návratu na riadne vyučovanie v našej ZUŠ sme so zriaďovateľom dospeli k nasledovnému rozhodnutiu:

Detail

29.05.2020

Nové stránkové hodiny Mestského úradu pre verejnosť od 1.6.2020 1

Nové stránkové hodiny Mestského úradu pre verejnosť od 1.6.2020

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom a návštevníkom mesta, že stránkové hodiny Mestského radu a matriky v Brezovej pod Bradlom budú od 1. júna 2020 nasledovné:

Detail

27.05.2020

Oznam

Základná škola a materské školy od 1. júna opäť otvorené

V súlade s rozhodnutím MŠVVŠ SR a schválenými opatreniami ÚVZ SR vydal primátor mesta rozhodnutie o otvorení prvého až piateho ročníka základnej školy, školského klubu detí a materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Detail

25.05.2020

Letná prevádzka materských škôl

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje, že počas letných prázdnin bude prevádzka materských škôl nasledovná.

Detail

25.05.2020

prímestské detské tábory

Prázdninová ponuka

Centrum voľného času v Brezovej pod Bradlom pripravuje na letné prázdniny PRÍMESTSKÉ DETSKÉ TÁBORY. Počas prázdnin bude pre deti pripravených 6 táborových turnusov so zaujímavým programom.

Detail

22.05.2020

Otvorenie multifunkčných a detských ihrísk v Brezovej 1

Otvorenie multifunkčných a detských ihrísk v Brezovej

Od piatka 22. mája 2020 sme otvorili sme otvorili multifunkčné ihriská na Sídl. D. Jurkoviča a na Dolných Lúkach. Spolu s nimi aj detské ihriská na Dolných Lúkach, na Sídl. D. Jurkoviča a ihrisko Úsmev za Raganom.

Detail

20.05.2020

Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID-19 1

Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID-19

V stredu 20. mája 2020 došlo k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení (4. fáza) na minimalizovanie šíreniu vírusu COVID-19.

Detail

15.05.2020

Výsledky testov na COVID-19 v Brezovej pod Bradlom boli negatívne 1

Výsledky testov na COVID-19 v Brezovej pod Bradlom boli negatívne

V piatok 15.5.2020 prebehlo na Mestskom úrade testovanie na COVID-19 formou rýchlotestov, ktoré zabezpečil Trenčiansky samosprávny kraj.

Detail

13.05.2020

zdravotné stredisko

Výpožička priestorov v Zdravotnom stredisku v Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom, podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom poskytne do výpožičky nebytové priestory v Zdravotnom stredisku, Budovateľská ul. č. 702, 906 13 Brezová pod Bradlom, prízemie.

Detail

09.05.2020

Činnosť Mestskej polície počas koronavírusu 1

Činnosť Mestskej polície počas koronavírusu

Mestská polícia počas koronavírusu (od marca do 5. mája) riešila 258 skutočností.

Detail

07.05.2020

20 rokov partnerstva a priateľstva s francúzskym mestom Paulhan 1

20 rokov partnerstva a priateľstva s francúzskym mestom Paulhan

Mesto Paulhan (departement Languedoc-Roussillon, juhovýchodné Francúzsko) spojila s Brezovou pod Bradlom a Košariskami osobnosť M. R. Štefánika.

Detail

06.05.2020

Nové opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 1

Nové opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

V stredu 6. mája 2020 došlo k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení (2. a 3. fáza) a otvorení prevádzok.

Detail

05.05.2020

ECAV si pripomenula výročie úmrtia gen. M. R. Štefánika 1

ECAV si pripomenula výročie úmrtia gen. M. R. Štefánika

V utorok 5. mája 2020 si evanjelickí farári cirkevných zborov Brezová pod Bradlom a Košariská – Priepasné spolu s primátorom mesta uctili gen. M. R. Štefánika.

Detail

04.05.2020

Ministri si s veľvyslancom uctili M. R. Štefánika 1

Ministri si s veľvyslancom uctili M. R. Štefánika

V pondelok (4. 5.) si pripomíname 101. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika.

Detail

03.05.2020

101. výročie tragickej smrti M. R. Štefánika 1

101. výročie tragickej smrti M. R. Štefánika

V nedeľu 3. mája 2020 sme si symbolicky pripomenuli 101. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Detail

03.05.2020

Oznam o zapálení vatier na Bradle 1

Oznam o symbolickej spomienke na tragickú smrť M. R. Štefánika na Bradle

Vážení spoluobčania, dnes si symbolicky pripomenieme 101. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika.

Detail

03.05.2020

Na Bradlo prišiel predseda Národnej rady Slovenskej republiky 1

Na Bradlo prišiel predseda Národnej rady Slovenskej republiky

V pondelok (4. 5.) si pripomíname 101. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Pri tejto príležitosti prišiel na Bradlo predseda NRSR Boris Kollár, ktorého privítal primátor mesta Jaroslav Ciran.

Detail

30.04.2020

Brezovský máj už stojí na Námestí gen. M. R. Štefánika 1

Brezovský máj už stojí na Námestí gen. M. R. Štefánika

Ako každý rok, aj tento rok chceme dodržiavať tradície, ktoré máme. Mesto Brezová pod Bradlom za asistencie pracovníkov Technických služieb vo štvrtok 30. apríla 2020 postavili máj na Námestí gen. M. R. Štefánika.

Detail

28.04.2020

Zrevitalizovanie predzáhradky pred ZŠ 1

Zrevitalizovanie predzáhradky pred Základnou školou

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s Technickými službami v rámci ukončenia rekonštrukcie jedného pavilónu zrevitalizovalo predzáhradku pri vstupe do Základnej školy na Dolných Lúkach.

Detail

24.04.2020

štátna stava a replika červeno-bielej zástavy z Brezovskej jari 1848

Zástavy slobody na Šaškovom dome

Dnes, 24. apríla 2020, sme v Brezovej pod Bradlom na Námestí gen. M. R. Štefánika vyvesili zástavy pod pamätnou tabuľou na Šaškovom dome. V čase koronakrízy obmedzujúcej verejné podujatia si týmito zástavami symbolicky pripomíname 172. výročie udalostí Brezovskej jari 1848.

Detail

23.04.2020

Doručovanie rozhodnutí a výber poplatku za komunálny odpad 1

Doručovanie rozhodnutí a výber poplatku za komunálny odpad

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, že od štvrtka 23. apríla 2020 začne s distribúciou miestneho poplatku za komunálny odpad.

Detail

21.04.2020

Nové pravidlá o nosení rúšok 1

Nové pravidlá o nosení rúšok

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie, ktorým sa všetkým osobám od 21. apríla 2020 od 00:00 hod. zakazuje do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa), ako je napríklad rúško, šatka, šál alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok.

Detail

20.04.2020

Prehľad najdôležitejších informácií 1

Prehľad najdôležitejších informácií

Prehľad najdôležitejších informácií počas preventívnych opatrení pre zamedzenie šírenia koronavírusu v meste Brezová pod Bradlom. Nájdete tu kontakty na jednotlivé oddelenia Mestského úradu, lekárov, otváracie hodiny, výdaj stravy, nákup potravín a mnohé ďalšie.

Detail

15.04.2020

kroje

Vdýchnite dedičstvu nový život

Skupina nadšencov, šíriacich a reprezentujúcich duchovné a materiálne hodnoty nášho regiónu doma i v zahraničí, z FS Brezová, sa obracia na všetkých, ktorí majú chuť pomôcť uchovávať tanečné, hudobné a materiálne bohatstvo našich predkov.

Detail

09.04.2020

Ochrana lesov pred požiarmi  1

Ochrana lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom informuje a vyzýva verejnosť k ochrane lesov pred požiarmi a k dodržiavaniu základných povinností súvisiacich s pohybom v prírode.

Detail