Obsah

21.02.2019

odpad

Zber separovaného odpadu

Technické služby mesta Brezová pod Bradlom oznamujú, že 22.2.2019 (piatok) bude zabezpečený zber separovaného odpadu - sklo, papier, plasty od rodinných domov. Odpad vyložte k smetným nádobám najneskôr do 7.00 hod.

Detail

21.02.2019

MsZ

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesta oznamuje, že v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom, ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2019 (streda) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré vás týmto pozýva.

Detail

21.02.2019

Oznam

Odstraňovanie poruchy na verejnom osvetlení na sídlisku Záhumnie

Mesto Brezová pod Bradlom upozorňuje občanov, že na sídlisku Záhumnie pri bytovom dome č. 439 prebiehajú z dôvodu odstraňovania poruchy na verejnom osvetlení zemné práce. Prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť v tejto lokalite.

Detail

15.02.2019

titulka

Jarný prázdninový tábor v Centre voľného času Domček

Centrum voľného času Domček v Brezovej pod Bradlom pripravilo počas jarných prázdnin pre deti jarný tábor.

Detail

11.02.2019

Mohyla

Projekty Areálu Bradlo budú zrealizované

K významným výročiam M. R. Štefánika v r. 2019 a 2020 sa podarilo mestu Brezová pod Bradlom získať podporu nielen na dôstojné uctenie si pamiatky nášho národného hrdinu generála Štefánika, ale aj prostriedky na dobudovanie Areálu Bradlo.

Detail

11.02.2019

Pozvánka

Výstava Karola Molnára - Obrazy z Česka, Francúzska, Anglicka a Slovenska

Mesto Brezová pod Bradlom, Základná umelecká škola Brezová pod Bradlom, Trnavský samosprávny kraj a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici vás srdečne pozývajú na výstavu Karol Molnár - Obrazy z Česka, Francúzska, Anglicka a Slovenska. Otvorenie výstavy v utorok 12. februára 2019 v spoločenskej sále ZUŠ v Brezovej pod Bradlom. Výstava potrvá do 14. marca 2019

Detail

06.02.2019

Pozvánka

FLOORBALL CUP

OZ Charis, ZŠ Brezová pod Bradlom, CVČ DOMČEK a Mesto Brezová pod Bradlom pozývajú všetkých mladých priaznivcov športu na Floorball cup. 23. február 2019 o 9,00 hod. telocvičňa ZŠ Brezová pod Bradlom

Detail

06.02.2019

POzvánka

Pozvánka na vystúpenie umeleckého súboru Andalucia

Mesto Brezová pod Bradlom vás pozýva na vystúpenie umeleckého súboru Andalucia pri príležitosti 30. výročia jeho založenia. Vystúpenie sa uskutoční 16. marca 2019 o 19.00 hod. v sále Národného domu Štefánikovho. Vstupné: 13 €/miestenky Predaj vstupeniek: od 21. januára 2019 v Múzeu D. S. Jurkoviča (ND Štefánikov), Po-Pia 10.00 - 13.00, 13.30 - 18.00 hod.

Detail

06.02.2019

Pozvánky

Kalendár podujatí na mesiac február 2019

Prinášame vám prehľad podujatí, ktoré môžete navštíviť vo februári 2019 v našom okolí.

Detail

06.02.2019

Oznam

Pozvánka na besedu so spisovateľkou Blankou Kovarčíkovou

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom vás pozýva na besedu so spisovateľkou Blankou Kovarčíkovou. 27. február 2019 o 16.00 hod. Mestská knižnica Brezová pod Bradlom

Detail

30.01.2019

Oznam

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude prerušená dodávka elektrickej energie:

Detail

24.01.2019

Pozvánka

ART OF EVOLUTION - pozvánka na živé výtvarné predstavenie, maľovanie svetlom, maľovanie do piesku a rýchlomaľbu

V sobotu 23.2.2019 sa uskutoční v KD Myjava živé výtvarné predstavenie, maľovanie svetlom, maľovanie do piesku, rýchlomaľba s názvom ART OF EVOLUTION.

Detail

21.01.2019

akcie

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí mesta v roku 2019

Mesto Brezová pod Bradlom plánuje pre svojich občanov v roku 2019 zorganizovať množstvo kultúrno-spoločenských a športových podujatí.

Detail

29.11.2018

Oznam

Využite zľavy v Kúpeľoch Trenčianske Teplice

Mesto Brezová pod Bradlom sa zapojilo do 7. ročníka obľúbenej akcie "Kúpele v regióne" pre rok 2018/ 2019. Občania Brezovej pod Bradlom môžu využiť zľavy Kúpeľov Trenčianske Teplice od 1. 12. 2018 do 28.2.2018.

Detail

16.03.2019

Andalucia

Pozývame vás na vystúpenie umeleckého súboru Andalucia

Mesto Brezová pod Bradlom vás pozýva na vystúpenie umeleckého súboru Andalucia pri príležitosti 30. výročia jeho založenia. 16. marca 2019 o 19.00 hod. v sále Národného domu Štefánikovho. Vstupné: 13 €/miestenky Predaj vstupeniek: od 21. januára 2019 v Múzeu D. S. Jurkoviča (ND Štefánikov), Po-Pia 10.00 - 13.00, 13.30 - 18.00 hod.

Detail

13.01.2019 - 31.12.2019

erb Brezovej pod Bradlom

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí mesta v roku 2019

Mesto Brezová pod Bradlom si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu programu Plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2019. Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach budú zverejnené včas pred ich uskutočnením na vývesných tabuliach, v mestskom rozhlase, na webe mesta a na facebooku.

Detail