Obsah

15.02.2019

titulka

Jarný prázdninový tábor v Centre voľného času Domček

Centrum voľného času Domček v Brezovej pod Bradlom pripravilo počas jarných prázdnin pre deti jarný tábor.

Detail

11.02.2019

Mohyla

Projekty Areálu Bradlo budú zrealizované

K významným výročiam M. R. Štefánika v r. 2019 a 2020 sa podarilo mestu Brezová pod Bradlom získať podporu nielen na dôstojné uctenie si pamiatky nášho národného hrdinu generála Štefánika, ale aj prostriedky na dobudovanie Areálu Bradlo.

Detail

11.02.2019

osvetlenie

Prosíme občanov o trpezlivosť pri odstraňovaní vzniknutej havarijnej situácie súvisiacej s výpadkom verejného osvetlenia

Mesto Brezová pod Bradlom a Technické služby mesta žiadajú obyvateľov o trpezlivosť a pochopenie pri odstraňovaní vzniknutej havarijnej situácie súvisiacej s výpadkom verejného osvetlenia na sídlisku Záhumnie.

Detail

11.02.2019

Pozvánka

Výstava Karola Molnára - Obrazy z Česka, Francúzska, Anglicka a Slovenska

Mesto Brezová pod Bradlom, Základná umelecká škola Brezová pod Bradlom, Trnavský samosprávny kraj a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici vás srdečne pozývajú na výstavu Karol Molnár - Obrazy z Česka, Francúzska, Anglicka a Slovenska. Otvorenie výstavy v utorok 12. februára 2019 v spoločenskej sále ZUŠ v Brezovej pod Bradlom. Výstava potrvá do 14. marca 2019

Detail

06.02.2019

Pozvánka

FLOORBALL CUP

OZ Charis, ZŠ Brezová pod Bradlom, CVČ DOMČEK a Mesto Brezová pod Bradlom pozývajú všetkých mladých priaznivcov športu na Floorball cup. 23. február 2019 o 9,00 hod. telocvičňa ZŠ Brezová pod Bradlom

Detail

06.02.2019

fašiangy

Fašiangy spojené s ochutnávkou zabíjačkových špecialít

Mesto Brezová pod Bradlom, Dobrovoľný hasičský zbor, Technické služby a Centrum voľného času Domček vás pozývajú na námestie, dňa 16. februára 2019 t.j. v sobotu na Fašiangy spojené s tradičnou ochutnávkou zabíjačkových špecialít. V sprievodnom programe sa predstaví FS Brezová a Palko Bako z Miškech Dedinky. Pred deti budú pripravené od 10.00 hodiny karneval, súťaže, odmeny a teplý čaj. Tešíme sa na vás.

Detail

06.02.2019

POzvánka

Pozvánka na vystúpenie umeleckého súboru Andalucia

Mesto Brezová pod Bradlom vás pozýva na vystúpenie umeleckého súboru Andalucia pri príležitosti 30. výročia jeho založenia. Vystúpenie sa uskutoční 16. marca 2019 o 19.00 hod. v sále Národného domu Štefánikovho. Vstupné: 13 €/miestenky Predaj vstupeniek: od 21. januára 2019 v Múzeu D. S. Jurkoviča (ND Štefánikov), Po-Pia 10.00 - 13.00, 13.30 - 18.00 hod.

Detail

06.02.2019

Pozvánky

Kalendár podujatí na mesiac február 2019

Prinášame vám prehľad podujatí, ktoré môžete navštíviť vo februári 2019 v našom okolí.

Detail

06.02.2019

Oznam

Pozvánka na besedu so spisovateľkou Blankou Kovarčíkovou

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom vás pozýva na besedu so spisovateľkou Blankou Kovarčíkovou. 27. február 2019 o 16.00 hod. Mestská knižnica Brezová pod Bradlom

Detail

30.01.2019

Oznam

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude prerušená dodávka elektrickej energie:

Detail

24.01.2019

Tesco

Podporme spoločne DOBRÚ VEC pre dobro Brezovej

Mesto Brezová pod Bradlom a Základná umelecká škola v Brezovej pod Bradlom podali žiadosť o grant z Nadácie Tesco v rámci 5. edície programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Oba projekty postúpili medzi tri najlepšie v regióne. Hlasovať za ne môžete do 17. februára 2019 v Tesco Brezová pod Bradlom a Tesco Senica.

Detail

24.01.2019

Pozvánka

ART OF EVOLUTION - pozvánka na živé výtvarné predstavenie, maľovanie svetlom, maľovanie do piesku a rýchlomaľbu

V sobotu 23.2.2019 sa uskutoční v KD Myjava živé výtvarné predstavenie, maľovanie svetlom, maľovanie do piesku, rýchlomaľba s názvom ART OF EVOLUTION.

Detail

21.01.2019

akcie

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí mesta v roku 2019

Mesto Brezová pod Bradlom plánuje pre svojich občanov v roku 2019 zorganizovať množstvo kultúrno-spoločenských a športových podujatí.

Detail

11.01.2019

Oznam

Ďakujeme všetkým občanom, vlastníkom objektov, bytoviek a rodinných domov za odpratávanie snehu pri vzniknutej kalamitnej situácii

Mesto Brezová pod Bradlom, ako aj iné samosprávy, sa túto zimu navyše borí s povinnou zimnou údržbou chodníkov, ktorú mu uložila novela zákona. Primátor mesta ďakuje aktívnym občanom, ktorí pomáhajú pri odpratávaní snehu.

Detail

11.01.2019

DP

Na podanie daňového priznania zostávajú necelé tri týždne

V januári sa podáva daňové priznanie k nehnuteľnostiam.

Detail

11.01.2019

Oznam

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2019

V zmysle usmernenia Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR informujeme občanov o termínoch skúšok a spôsoboch aktivácie sirén pre rok 2019.

Detail

09.01.2019

OS

Mesto Brezová pod Bradlom úspešné pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Mesto Brezová pod Bradlom bolo úspešné pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Ľudské zdroje s názvom Podpora opatrovateľskej služby v Brezovej pod Bradlom.

Detail

08.01.2019

Demografia

Demografické zloženie obyvateľov mesta Brezová pod Bradlom k 31.12.2018

Na začiatku kalendárneho roka vám prinášame informácie o demografickom vývoji v meste, o počte obyvateľov a jeho štruktúre.

Detail

06.12.2018

Oznam

Novozvolený primátor Mgr. Jaroslav Ciran a poslanci mestského zastupiteľstva zložili sľub

V stredu 5. decembra 2018 sa v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom. Na ňom zložil sľub novozvolený primátor mesta Mgr. Jaroslav Ciran, ako aj poslanci mestského zastupiteľstva.

Detail

29.11.2018

Oznam

Využite zľavy v Kúpeľoch Trenčianske Teplice

Mesto Brezová pod Bradlom sa zapojilo do 7. ročníka obľúbenej akcie "Kúpele v regióne" pre rok 2018/ 2019. Občania Brezovej pod Bradlom môžu využiť zľavy Kúpeľov Trenčianske Teplice od 1. 12. 2018 do 28.2.2018.

Detail

26.11.2018

Oznam

Oznam o povinnej registrácie chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom a Útvar výstavby, životného prostredia a komunálnych činností MsÚ informuje občanov v súvislosti s registráciou chovov ošípaných.

Detail

23.11.2018

Vyjadrenie mesta Brezová pod Bradlom k výrubu drevín v Husovom parku

Vyjadrenie mesta Brezová pod Bradlom k výrubu drevín v Husovom parku

Detail

28.03.2018

Kohézny fond

Realizácia projektu Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (OPKZP-PO1-SC111-2016-10/36), ktorého zámerom je zlepšenie a intenzifikácia súčasného programu zberu DSO a BRKO.

Detail

16.02.2019

plagát Fašiangy 2019

Pozývame vás na Fašiangy spojené s ochutnávkou zabíjačkových špecialít

Mesto Brezová pod Bradlom, Dobrovoľný hasičský zbor, Technické služby a Centrum voľného času Domček vás pozývajú na námestie, dňa 16. februára 2019 t. j. v sobotu na Fašiangy spojené s tradičnou ochutnávkou zabíjačkových špecialít. V sprievodnom programe sa predstaví FS Brezová a Palko Bako z Miškech Dedinky. Pred deti budú pripravené od 10.00 hodiny karneval, súťaže, odmeny a teplý čaj. Tešíme sa na vás.

Detail

16.03.2019

Andalucia

Pozývame vás na vystúpenie umeleckého súboru Andalucia

Mesto Brezová pod Bradlom vás pozýva na vystúpenie umeleckého súboru Andalucia pri príležitosti 30. výročia jeho založenia. 16. marca 2019 o 19.00 hod. v sále Národného domu Štefánikovho. Vstupné: 13 €/miestenky Predaj vstupeniek: od 21. januára 2019 v Múzeu D. S. Jurkoviča (ND Štefánikov), Po-Pia 10.00 - 13.00, 13.30 - 18.00 hod.

Detail

13.01.2019 - 31.12.2019

erb Brezovej pod Bradlom

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí mesta v roku 2019

Mesto Brezová pod Bradlom si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu programu Plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2019. Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach budú zverejnené včas pred ich uskutočnením na vývesných tabuliach, v mestskom rozhlase, na webe mesta a na facebooku.

Detail