Obsah

27.10.2021

Spomienka na výročie vzniku ČSR 1

Spomienka na výročie vzniku ČSR

V stredu 27. októbra 2021 vo večerných hodinách sme si zapálením ohňa na Mohyle gen. M. R. Štefánika pripomenuli vznik prvej ČSR.

Detail

27.10.2021

parkovanie 1

Žiadosť o vyhradené parkovacie miesto na rok 2022

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje záujemcom o vyhradené parkovacie miesto, že žiadosť o jeho pridelenie na rok 2022 treba podať na Mestskom úrade Brezová pod Bradlom, Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy do 15. 11. 2021.

Detail

27.10.2021

kvety

Mesiac úcty k starším

Zhoršujúca sa pandémia nám neumožňuje stretávať sa ako by sme chceli, preto si dovoľujeme vyjadriť Vám, milí seniori, našu úctu a vďaku týmto pozdravom.

Detail

26.10.2021

Oheň na Mohyle

Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu

Štátny sviatok Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu si pripomenieme v jeho predvečer v stredu 27. októbra o 19. hodine zapálením ohňa na Mohyle generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle.

Detail

26.10.2021

Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov 1

Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje, že vývoz biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov bude aj v mesiaci november, a to v pondelok 8. a 22. novembra 2021. Ďakujeme za porozumenie.

Detail

25.10.2021

Očkovanie psov v Brezovej  1

Očkovanie psov v Brezovej

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje, že 30. októbra 2021 bude očkovanie psov.

Detail

20.10.2021

vykricnik

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 23. 11. 2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Detail

20.10.2021

vykricnik

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 23. 11. 2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Detail

20.10.2021

vykricnik

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 11. 11. 2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Detail

18.10.2021

Bady

Prosba o pomoc

Prosíme o pomoc pri hľadaní zabehnutého psíka. Je to ridžbek hnedonosý. Počúva na meno Bady. Zabehol nám na Dobrej Vode. Ak by zabehol až k vám, prosím, volajte 0948 503 384.

Detail

18.10.2021

Žiadosť o preparkovanie vozidiel na Hornom rade 1

Žiadosť o preparkovanie vozidiel na Hornom rade

Mestská polícia Mestská polícia žiada vodičov, aby v stredu dňa 20.10. v čase od 06.00 do 10.00 hod. neparkovali vozidlá na sídlisku Horný rad v celom úseku parkoviska č. 4A t. j. parkovisko v svahu.

Detail

15.10.2021

os

Sme radi, ze naďalej budeme môcť poskytovať a skvalitňovať pomoc našim seniorom

Mesto Brezová pod Bradlom získalo ďalší nenávratný finančný príspevok vo výške 138 720 eur na zabezpečenie kvalitnej a dostupnej opatrovateľskej služby v našom meste. Sme radi, ze sa nám podarilo uspieť a ďalej budeme môcť poskytovať a skvalitňovať pomoc našim seniorom.

Detail

12.10.2021

erb mesta

Výpožička nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom, podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom poskytne do výpožičky nebytové priestory v Zdravotnom stredisku, Budovateľská ul. č. 702, 906 13 Brezová pod Bradlom, prízemie.

Detail

12.10.2021

info

Navštívte oddychovú zónu na Hornom rade

V rámci ukončenia realizácie projektu Letná čitáreň pri knižnici, z grantového programu Slovenskej sporiteľne, sa nám podarilo dobudovať detské ihrisko o ďalšie herné prvky.

Detail

12.10.2021

erb mesta

Zámer obsadiť pracovné miesto

Mesto Brezová pod Bradlom informuje o zámere obsadiť pracovné miesto referent / referentka oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy.

Detail

11.10.2021

Pracovná cesta vo Francúzsku 1

Pracovná cesta vo Francúzsku

Od 7. do 9. októbra sa konala pracovná cesta ministra obrany SR Jaroslava Naďa vo Francúzsku, kam spolu s ním išiel aj náš primátor mesta Jaroslav Ciran.

Detail

10.10.2021

Online prednáška Ako žiť bez plytvania a odpadov 1

Online prednáška Ako žiť bez plytvania a odpadov

V stredu 20. októbra 2021 sa bude o 18:00 hod. konať cez program Zoom online prednáška s Petrou Slezákovou o princípoch zero waste (bezodpadového hospodárenia).

Detail

08.10.2021

lBVS

Oznam - odpočty vodomerov

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že od 11. októbra budú prebiehať odpočty vodomerov. Prosíme občanov, ktorí nebudú doma, aby nechali lístok s odpísanými údajmi na viditeľnom mieste. Ďakujeme za spoluprácu.

Detail

07.10.2021

plagát výstava ŠTEFAN OSUSKÝ

Pozývame vás na výstavu ŠTEFAN OSUSKÝ

Slovenská národná knižnica, o. z. Osobnosti Pod Bradlom, Múzeum D. S. Jurkoviča vás pozývajú na panelovú výstavu "ŠTEFAN OSUSKÝ, diplomat, politik, medzinárodný právnik, univerzitný pedagóg, publicista, slovenský národovec a československý vlastenec."

Detail

05.10.2021

Vláčik Brezováčik už nebude premávať 1

Vláčik Brezováčik už nebude premávať

Chceli by sme vás informovať, že vláčik Brezováčik ukončuje tohtoročnú sezónu a nebude už premávať. Ďakujeme všetkým za priazeň.

Detail

04.10.2021

Ján Krutý

Dokument Cena slobody - oslobodenie Slovenska

V utorok 5. 10. o 21.05 hod. RTVS : 2 odvysiela dokument "Cena slobody - oslobodenie Slovenska". Vo výpovediach odchádzajúcej generácie priamych účastníkov SNP účinkujú i naši krajania - páni Ján Krutý a Branislav Tvarožek.

Detail

30.09.2021

Nové lavice v čakárňach v Zdravotnom stredisku 1

Nové lavice v čakárňach v Zdravotnom stredisku

Mesto Brezová pod Bradlom zakúpilo nové lavice do čakární v Zdravotnom stredisku.

Detail

29.09.2021

erb mesta

Pozvánka na zasadnutie MsZ 6. októbra 2021

Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesta, v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 6. októbra 2021 (streda) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom.

Detail

29.09.2021

úpele Smrdáky

Kúpele Smrdáky

Mesto Brezová pod Bradlom vstúpilo do Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie. Jedným zo základných pilierov OOCR Záhorie aj z hľadiska kritéria počtu prenocovaní, ktoré musia jednotlivé oblastné organizácie cestovného ruchu spĺňať, sú kúpele Smrdáky.

Detail

29.09.2021

1

Poďakovanie dobrovoľným hasičským zborom

V piatok 24. septembra sa uskutočnilo v KD Šaštín Straže poďakovanie primátora Mgr. Jaroslava Suchánka dobrovoľných hasičským zborom.

Detail

25.09.2021

výstava predĺžená

Výstava predĺžená

Z dôvodu zrušenia programu osláv Dňa Ozbrojených síl SR v Brezovej pod Bradlom 26. 9. 2021 je výstava "Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky, HRDINOVIA BOJOV ZA SLOBODU" predĺžená do 6. 10. 2021. Výstavu môžete navštíviť v priestoroch Múzea D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom.

Detail

25.09.2021

plagát Kurz výroby drevenej lyžice

Základný kurz výroby drevenej lyžice

Centrum tradičnej kultúry v Myjave vás pozýva na Základný kurz výroby drevenej lyžice 20. novembra 2021. Bližšie informácie o kurze nájdete v priložených materiáloch.

Detail

22.09.2021

Deň ozbrojených síl

Deň ozbrojených síl v Brezovej

V stredu 22. septembra sa v Brezovej pod Bradlom konal najväčší vojenský sviatok roka - Deň ozbrojených síl SR.

Detail

22.09.2021

plagát čarovné lampióny

Čarovné lampáše - lampiónový sprievod

Milé deti a milí rodičia, Mesto Brezová pod Bradlom a CVČ Brezová pod Bradlom Vás srdečne pozývajú na Čarovné lampáše - lampiónový sprievod, 8. 10. 2021 o 19.00 hod.

Detail

22.09.2021

Vláčik Brezováčik nebude premávať do 19.  septembra  1

Vláčik Brezováčik opäť premáva

Počas tohto piatku a víkendu (24.-26.9.) bude vláčik Brezováčik premávať na Bradlo a späť podľa platného grafikonu.

Detail

21.09.2021

Fotografická súťaž "Záhorie - rozmanitá zem" 1

Fotografická súťaž "Záhorie - rozmanitá zem"

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie vyhlásila štvrtý ročník fotografickej súťaže Záhorie - rozmanitá zem. Je určená amatérskym aj profesionálnym fotografom.

Detail

17.09.2021

Stefanik Trail 1

Stefanik Trail bol úspešne odštartovaný

V piatok 17. septembra o 19:00 hod. odštartoval na Bradle ďalší ročník ultrabehu Stefanik Trail. Bežcom držíme palce a prajeme im veľa síl. Čaká ich totiž trasa dlhá 144 km, ktorá sa končí v Bratislave. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii podujatia.

Detail

17.09.2021

erb mesta

Zámer obsadiť pracovné miesto

Mesto Brezová pod Bradlom informuje o zámere obsadiť pracovné miesto referent / referentka oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy.

Detail

15.09.2021

1

Nové informačné tabule na cintoríne

Na fasáde Domu smútku v Brezovej pod Bradlom sú osadené nové informačné tabule, kde návštevníci nájdu orientačnú mapu cintorína a zoznam hrobových miest.

Detail

15.09.2021

fotbal 2

Turnaj o Pohár M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej

Dňa 4. 9. 2021 sa prípravka FK Bradlan Brezová zúčastnila 4. ročníka turnaja o Pohár M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej na pozvanie Nadácie M. R. Štefánika a Petra Jánošíka poslanca Bratislavského samosprávneho kraja.

Detail

11.09.2021

ozvánka na výstavu Deň OS SR HRDINOVIA BOJOV ZA SLOBODU

Pozývame vás na výstavu

Občianske združenie Osobnosti Pod Bradlom, Mesto Brezová pod Bradlom a Múzeum D. S. Jurkoviča Vás pozývajú na panelovú výstavu "Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky HRDINOVIA BOJOV ZA SLOBODU"

Detail

11.09.2021

Obnovený hrob Samuela Jurkoviča 1

Obnovený hrob Samuela Jurkoviča

Mesto Brezová pod Bradlom v uplynulých dňoch dokončilo celkovú obnovu pomníka Samuela Jurkoviča na mestskom cintoríne.

Detail

10.09.2021

vykricnik

Oznámenia o prerušení dodávky teplej vody

ENGIE Services a.s. oznamuje prerušenie tepla pre ohrev teplej vody pre:

Detail

08.09.2021

V Brezovej pribudla ďalšia knihobúdka 1

V Brezovej pribudla ďalšia knihobúdka

Sme radi, že v našom meste sme mohli osadiť druhú knihobúdku. Nájdete ju v areáli Mestskej knižnice pri altánku.

Detail

08.09.2021

1

Fotogaléria z Brezovského jarmoku

Ponúkame vám fotogalériu zachytávajúcu priebeh a atmosféru Slávností Sváka Ragana XXIX. Brezovského jarmoku z 21. augusta 2021.

Detail

07.09.2021

Vláčik Brezováčik bude jazdiť aj v septembri 1

Zmena jázd vláčika Brezováčika

Vláčik Brezováčik bude jazdiť v septembri iba od piatka do nedele. V prípade záujmu aj hromadné akcie.

Detail

04.09.2021

Koncert Našiel som si v šírom poli

Pozývame vás na koncert Našiel som si v šírom poli

Občianske združenie Harmonia Seraphica Bratislava a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Brezová pod Bradlom Vás srdečne pozývajú na koncert NAŠIEL SOM SI V ŠÍROM POLI Hommage à Milan Rastislav Štefánik a Mikuláš Schneider-Trnavský

Detail

04.09.2021

1

Ako kompostovať bioodpad v záhradách?

Od 1.januára 2021 majú samosprávy na Slovensku povinnosť zaviesť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. V bytovkách sa bude triediť do zberných nádob. V rodinných domoch môžeme v súlade so zákonom využiť efektívnejší model – kompostovanie v kompostovacích zásobníkoch.

Detail

02.09.2021

Začiatok školského roka 2021/2022 1

Začiatok školského roka 2021/2022

Vo štvrtok 2. septembra sa pre žiakov začal nový školský rok 2021/2022. Slávnostné otvorenie sa konalo na športovom ihrisku v ZŠ Brezová pod Bradlom.

Detail

01.09.2021

erb mesta

Oznam o návrate pôvodných úradných hodín MsÚ

Od 1. 9. 2021 sa Mestský úrad Brezová pod Bradlom vracia späť k pôvodným úradným hodinám, ktoré sú nasledovné:

Detail

01.09.2021

Dodatočné talentové prijímacie skúšky na štúdium v ZUŠ  1

Dodatočné talentové prijímacie skúšky na štúdium v ZUŠ

Riaditeľka a pedagogický kolektív ZUŠ Brezová pod Bradlom Vás srdečne pozývajú na dodatočné talentové prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať dňa 8.septembra 2021 od 14:30 do 18:00 hod.

Detail

01.09.2021

Slávnostné otvorenie školského roka v ZŠ Brezová pod Bradlom 1

Slávnostné otvorenie školského roka v ZŠ Brezová pod Bradlom

Milí rodičia, milí žiaci, slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2. septembra 2021 o 8:30 hod. v priestoroch školského športového ihriska.

Detail

31.08.2021

Začiatok školského roka 2021/2022 v ZUŠ Brezová pod Bradlom 1

Začiatok školského roka 2021/2022 v ZUŠ Brezová pod Bradlom

Aj v ZUŠ Brezová pod Bradlom začína nový školský rok 2. septembra 2021.

Detail

30.08.2021

V Brezovej sme si pripomenuli 77. výročie SNP 1

V Brezovej sme si pripomenuli 77. výročie SNP

V pondelok 30.augusta 2021 sme si pri pamätníku Jána Reptu na Vajanského ulici pripomenuli 77. výročie SNP.

Detail

29.08.2021

Ekumenické služby Božie v Brezovej 1

Ekumenické služby Božie v Brezovej

Túto nedeľu sa v evanjelickom chráme Božom uskutočnili Ekumenické služby Božie.

Detail

12.10.2021 - 20.11.2021

Zámer obsadiť pracovné miesto

Detail

15.12.2020 - 01.01.2022

Rozpočet mesta na rok 2021 - 2023

Detail