Obsah

09.08.2018

Pzvánka

Pozvánka na Brezofský jarmek

Mesto Brezová pod Bradlom vás pozýva na XXVII. Brezofský jarmek, ktorý sa bude konať v dňoch 17. - 18. augusta 2018.

Detail

08.08.2018

Oznam

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude prerušená dodávka elektrickej energie:

Detail

07.08.2018

Opravy

Trenčianska župa začala s opravami ciest za historických 6 miliónov eur - opravy sa dotknú aj Brezovej

Historicky najvyššia suma určená na opravy ciest zo župnej kasy TSK aj tento rok smeruje do komplexných súvislých opráv v oboch jazdných pruhoch vozovky. Opravy sa dotknú aj Brezovej.

Detail

03.08.2018

Pozor

Od 3.8.2018 vyhlásený Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste n. V. vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto n.V., Myjava od 3.8.2018, 12:00 hod do odvolania.

Detail

30.07.2018

Mesto Brezová pod Bradlom hľadá stavebnú firmu prípadne živnostníka na uskutočnenie nasledovných stavebných prác

Mesto Brezová pod Bradlom hľadá stavebnú firmu prípadne živnostníka na uskutočnenie nasledovných stavebných prác:

Detail

30.07.2018

Oznam

Úprava úradných hodín MsÚ

Mestský úrad v Brezovej pod Bradlom oznamuje, že od 31. júla 2018 budú úradné hodiny upravené nasledovne:

Detail

30.07.2018

Oznam

Od 6. augusta začnú prebiehať stavebné práce na Brezovskej priehrade, preto prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť

Akciová spoločnosť Váhostav oznamuje občanom, že od 6. augusta 2018 začnú prebiehať stavebné práce na Brezovskej priehrade. Prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť.

Detail

18.07.2018

IROP

Projekt Dušan S. Jurkovič – náš architekt

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje od 1. 1. 2018 projekt cezhraničnej spolupráce Dušan S. Jurkovič – náš architekt.

Detail

04.07.2018

kupalisko

Začala letná sezóna na kúpalisku

Pozývame priaznivcov slnka a vody na naše kúpalisko,ktoré bude otvorené až do 2.9.2018. Prevádzkové hodiny - Pondelok - Nedeľa 10.00 - 19.00 hod.

Detail

26.06.2018

Oznam

Výpožičné hodiny počas letných prázdnin

Mestská knižnica v Brezovej pod Bradlom oznamuje čitateľom, že v letnom období sú výpožičné hodiny nasledovné:

Detail

14.06.2018

Pozvánka

Výstava „Vznik česko-slovenských légií“ - predĺžená

Pre veľký úspech sa výstava Vznik česko-slovenských légií predlžuje do 9. septembra 2018. Výstavu nájdete v priestoroch Múzea Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom v Národnom dome Štefánikovom. Otvorené: nedeľa až streda 10.00 - 13.00, 13.30 - 18.00 hod.

Detail

17.05.2018

MRŠ

Mimoriadny vlak Gen. M. R. Štefánik po stopách bojísk I. sv. vojny v Slovinsku a Taliansku

Počas dvojdňovej cesty, 14. až 16.9.2018, bude vypravený mimoriadny vlak Gen. M. R. Štefánik. Špeciálnym vlakom si chcú organizátori CK Wagon Service uctiť všetkých padlých v prvej svetovej vojne.

Detail

03.05.2018

FPU

Skvalitnenie interiérového vybavenia knižnice – dotácia z Fondu na podporu umenia

Mesto Brezová pod Bradlom Mestská knižnica vypracovali projekt: názov projektu: Knižnica pre mladých z programu 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra. Účelom projektu bola realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc.

Detail

30.04.2018

Oznam

Letná prevádzka materských škôl

Zriaďovateľ materských škôl na území mesta Brezová pod Bradlom oznamuje, že počas letných mesiacov bude ich prevádzka nasledovná.

Detail

28.03.2018

Kohézny fond

Realizácia projektu Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (OPKZP-PO1-SC111-2016-10/36), ktorého zámerom je zlepšenie a intenzifikácia súčasného programu zberu DSO a BRKO.

Detail

26.03.2018

Oznam

Výsledky vzoriek vody zo studní

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, že výsledky vzoriek vody zo studní, ktoré boli robené pri príležitosti Svetového dňa vody, sú k dispozícii na MsÚ Brezová pod Bradlom, útvar výstavby, životného prostredia a komunálnych činností – 1. poschodie (dvere č. 13 a 14) v čase úradných hodín.

Detail

08.01.2018

Nábor DHZ

Nábor nových členov

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezová pod Bradlom hľadá nových členov.

Detail

18.12.2017

Oznam o zmene cestovného poriadku

Pridané dve výstupné zastávky na autobusovej linke do Bratislavy

Na základe požiadaviek občanov pridané dve zastávky, na ktorých je umožnený výstup.

Detail

11.12.2017

CVČ

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času zrealizovaná

Mesto Brezová pod Bradlom získalo v tomto roku nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia.

Detail

18.09.2017

eGovernment

Elektronické služby - eGovernment

Cieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb.

Detail

02.08.2018 - 09.09.2018

výstava Vznik česko-slovenských légií predĺžená

Výstava Vznik česko-slovenských légií predĺžená

Pre veľký úspech sa výstava Vznik česko-slovenských légií predlžuje do 9. septembra 2018. Výstavu nájdete v priestoroch Múzea Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom v Národnom dome Štefánikovom. Otvorené: nedeľa až streda 10.00 - 13.00, 13.30 - 18.00 hod.

Detail

01.09.2018

POzvánka

Občianske združenie Posolstvo pozýva na kultúrne akcie

Občianske združenie Posolstvo v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou v Brezovej pod Bradlom pozýva všetkých na kultúrne akcie pripravované v septembri 2018.

Detail

01.09.2018

pozvánka

Pozvánka na Radošinské naivné divadlo

Malý alebo veľký muž.

Detail

18.07.2018 - 20.09.2018

obrázok Brezovské kultúrne leto 2018

Pozývame vás na Brezovské kultúrne leto

Mesto Brezová pod Bradlom vás srdečne pozýva na podujatia Brezovského kultúrneho leta. Podrobnejšie údaje nájdete v priloženom plagáte. Tešíme sa na vašu účasť.

Detail

01.01.2018 - 31.12.2018

Brezová pod Bradlom erb mesta

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018

Mesto Brezová pod Bradlom si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu programu Plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018. Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach budú zverejnené včas pred ich uskutočnením na vývesných tabuliach, v mestskom rozhlase, na webe mesta a na facebooku.

Detail