Obsah

20.11.2018

Oznam

Literárne posedenie pri poézii Milana Rúfusa

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom vás pozýva na literárne posedenie pri poézii Milana Rúfusa. 4.12.2018 o 16.30 hod., mestská knižnica

Detail

20.11.2018

Pozvánka

"Uvedenie do života" a predstavenie knihy našej rodáčky Jely Juríčkovej Vyprávanie na nálepe

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom vás pozýva na "uvedenie do života" a predstavenie knihy našej rodáčky Jely Juríčkovej Vyprávanie na nálepe. 30.11.2018 o 17.00 hod., koncertná sála ZUŠ

Detail

20.11.2018

POzvánka

Výstava Ľudové hudobné nástroje

Centrum tradičnej kultúry v Myjave vás pozýva na výstavu Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka. 20.- 30.11.2018, KD Samka Dudíka Myjava

Detail

16.11.2018

Oznam

Slovenský vodohospodársky podnik pokračuje v úpravách koryta Brezovského potoka - výzva na odstránenie lávok

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje obyvateľom Myjavskej a Staničnej ulice, že Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Správa Povodia Moravy, bude koncom novembra 2018 - začiatkom decembra 2018 vykonávať práce na Brezovskom potoku – čistenie koryta.

Detail

16.11.2018

POzvánka

Deň otvorených dverí na Strednej priemyselnej škola Myjava

Stredná priemyselná škola Myjava pozýva všetkých na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 5. decembra 2018 od 9,00 do 17,00 hod. Srdečne vás pozývame.

Detail

16.11.2018

POzvánka

50 rokov od vpádu invázijných vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa

Mesto Brezová pod Bradlom vás pozýva do priestorov mestského úradu na výstavu autentických fotografií z obdobia roku 1968 v Brezovej pod Bradlom. Môžete si ju pozrieť v čase úradných hodín mestského úradu. Výstava potrvá do 3.12.2018.

Detail

13.11.2018

Pozvánka na výstavu Odvaha byť slobodný

Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom

Detail

13.11.2018

Pozvánka

Blíži sa Jesenná kvapka krvi Trenčianskej župy

Už o necelé dva týždne sa študenti stredných škôl, dobrovoľní hasiči, zamestnanci Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho organizácií či široká verejnosť spoja pre dobrú vec. Na pôde Trenčianskej župy a v troch nemocniciach v jej správe sa o niekoľko dní uskutoční spoločný odber krvi. Vzácnu červenú tekutinu môžu dobrovoľníci darovať v utorok 20. novembra 2018 v čase od 8.00 h do 10.00 h na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v priestoroch banketovej miestnosti na 2. poschodí.

Detail

13.11.2018

Pozvánka

Pozvánka na prednášku

KC Khamoro v spolupráci s Centrom právnej pomoci v Trenčíne vás pozýva na prednášku o osobnom bankrote, ktorá sa uskutoční 26.11.2018 o 14.00 hod. na Myjave.

Detail

12.11.2018

Výsledky VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

Ako sme volili v našom meste? V jednom volebnom obvode - v 4 okrskoch si mohli voliči zvoliť zo 6 kandidátov na post primátora mesta jedného a z 23 kandidátov na post poslanca mestského zastupiteľstva jedenásť poslancov. Túto možnosť využilo 48,88% voličov.

Detail

06.11.2018

Oznam

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude prerušená dodávka elektrickej energie:

Detail

18.10.2018

Predstavitelia OZ

Predstavitelia Občianskeho združenia Osobnosti Pod Bradlom položili kyticu k buste W. Wilsona

Položením kytice kvetov k buste bývalého amerického prezidenta Thomasa Woodrowa Wilsona umiestnenej v areáli Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si predstavitelia Občianskeho združenia Osobnosti Pod Bradlom uctili pamiatku tohto výnimočného vizionára.

Detail

15.10.2018

Výberové konanie

Výberové konanie na pozíciu manažér Združenia obcí subregión Pod Bradlom

V súlade s rozhodnutím Zhromaždenia starostov vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu manažéra Združenia obcí subregión Pod Bradlom. Práca je vhodná na činnosť doma. Potrebná je účasť na zhromaždeniach, stretnutiach, vybratých aktivitách združenia. Predpokladaný úväzok je 30%.

Detail

12.10.2018

Oznam

Výkopové práce Slovak Telekom, a.s. - výmena optiky na Brezovej

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, že prebiehajú výkopové práce spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktorá realizuje investičnú akciu „Modernizácia telekomunikačnej optickej siete FTTH v Brezovej pod Bradlom“ (Územné rozhodnutie č. M-BpB 280/2017 zo dňa 1.2.2018), tj. výmena metalických káblov za optické (vysokorýchlostný internet).

Detail

12.10.2018

Oznam

Rekonštrukcia chodníka na Budovateľskej ulici

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, že v mesiaci október 2018 budú prebiehať rekonštrukčné práce na chodníku na Budovateľskej ulici.

Detail

02.10.2018

Ponuka práce

Mesto Brezová pod Bradlom prijme do zamestnania opatrovateľku s nástupom ihneď

Mesto Brezová pod Bradlom prijme do zamestnania opatrovateľku s nástupom ihneď. Opatrovateľka musí spĺňať kvalifikačné predpoklady, ktorými sú absolvovanie kurzu opatrovateľskej služby v rozsahu 220 hodín alebo absolvovanie štúdia na strednej zdravotníckej škole. Záujemkyne sa môžu hlásiť osobne u prednostky mestského úradu alebo telefonicky na čísle 034/6942229.

Detail

19.09.2018

Oznam

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

19.9.2018 Brezová pod Bradlom

Detail

14.09.2018

oznam

Príďte medzi nás a zacvičte si jogu

Denné centrum Brezová pod Bradlom

Detail

13.09.2018

oznam

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2018/2019 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 7. ročník.

Detail

10.09.2018

oznam

Ponuka záujmových krúžkov na školský rok 2018/2019

Ponuka záujmových krúžkov Centra voľného času Domček v Brezovej pod Bradlom na školský rok 2018/2019.

Detail

06.09.2018

Prielohy

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Prielohy

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, že v mesiaci september 2018 budú prebiehať rekonštrukčné práce na miestnej komunikácii Prielohy. Práce vykonáva spoločnosť Cesty Nitra, a.s., ktorá je víťazom verejného obstarávania.

Detail

30.07.2018

Mesto Brezová pod Bradlom hľadá stavebnú firmu prípadne živnostníka na uskutočnenie nasledovných stavebných prác

Mesto Brezová pod Bradlom hľadá stavebnú firmu prípadne živnostníka na uskutočnenie nasledovných stavebných prác:

Detail

30.07.2018

Oznam

Od 6. augusta začnú prebiehať stavebné práce na Brezovskej priehrade, preto prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť

Akciová spoločnosť Váhostav oznamuje občanom, že od 6. augusta 2018 začnú prebiehať stavebné práce na Brezovskej priehrade. Prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť.

Detail

18.07.2018

IROP

Projekt Dušan S. Jurkovič – náš architekt

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje od 1. 1. 2018 projekt cezhraničnej spolupráce Dušan S. Jurkovič – náš architekt.

Detail

03.05.2018

FPU

Skvalitnenie interiérového vybavenia knižnice – dotácia z Fondu na podporu umenia

Mesto Brezová pod Bradlom Mestská knižnica vypracovali projekt: názov projektu: Knižnica pre mladých z programu 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra. Účelom projektu bola realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc.

Detail

28.03.2018

Kohézny fond

Realizácia projektu Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (OPKZP-PO1-SC111-2016-10/36), ktorého zámerom je zlepšenie a intenzifikácia súčasného programu zberu DSO a BRKO.

Detail

26.03.2018

Oznam

Výsledky vzoriek vody zo studní

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, že výsledky vzoriek vody zo studní, ktoré boli robené pri príležitosti Svetového dňa vody, sú k dispozícii na MsÚ Brezová pod Bradlom, útvar výstavby, životného prostredia a komunálnych činností – 1. poschodie (dvere č. 13 a 14) v čase úradných hodín.

Detail

08.01.2018

Nábor DHZ

Nábor nových členov

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezová pod Bradlom hľadá nových členov.

Detail

18.12.2017

Oznam o zmene cestovného poriadku

Pridané dve výstupné zastávky na autobusovej linke do Bratislavy

Na základe požiadaviek občanov pridané dve zastávky, na ktorých je umožnený výstup.

Detail

11.12.2017

CVČ

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času zrealizovaná

Mesto Brezová pod Bradlom získalo v tomto roku nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia.

Detail

18.09.2017

eGovernment

Elektronické služby - eGovernment

Cieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb.

Detail

16.11.2018 - 21.12.2018

pozvánka výstava

Pozývame vás na výstavu ODVAHA BYŤ SLOBODNÝ, HISTORICKÉ MÍĽNIKY SLOVENSKO-AMERICKÝCH VZŤAHOV

V predvečer 17. 11. - Dňa boja za slobodu a demokraciu - vás pozývame na otvorenie výstavy ODVAHA BYŤ SLOBODNÝ HISTORICKÉ MÍĽNIKY SLOVENSKO-AMERICKÝCH VZŤAHOV, v piatok 16. novembra o 17.00 hod., Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom. Výstava Veľvyslanectva USA v SR autorsky pripravená Slavomírom Michálkom z Historického ústavu SAV bude prístupná do 21. 12. 2018.

Detail

27.11.2018

Oznam

Pozvánka na podujatie Obradová cestovina

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK pozýva na podujatie OBRADOVÁ CESTOVINA - Škola výroby tradičných obradových cestovín vianočného obdobia vychádzajúcich z tradícií pytlikárskych rodín.

Detail

31.12.2018

Silvester

Silvestrovský pochod na Dobrú vodu

Klub turistov Brezová vás pozýva 31.12.2018 na Silvestrovský pochod na Dobrú vodu. Odchod z námestia o 8.00. Tešíme sa na vás.

Detail

01.01.2018 - 31.12.2018

Brezová pod Bradlom erb mesta

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018

Mesto Brezová pod Bradlom si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu programu Plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018. Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach budú zverejnené včas pred ich uskutočnením na vývesných tabuliach, v mestskom rozhlase, na webe mesta a na facebooku.

Detail