Obsah

12.07.2018

jazvečík

Hľadá sa majiteľ psíka

Mestská polícia hľadá majiteľa psíka, rasy jazvečík, čiernej farby, s hnedými znakmi, krátkosrstý, ktorý sa našiel na Budovateľskej ulici. Majiteľ si ho môže prevziať na mestskej polícii.

Detail

12.07.2018

Pozvánka

Pozvánka na veľký galaprogram televízie Šlágr

Pozývame vás na veľký galaprogram televízie Šlágr v piatok 20. júla 2018 od 17,00 hod. do prírodného amfiteátra Trnovce v Myjave. Predpredaj vstupeniek v Kultúrnom dome Samka Dudíka Myjava.

Detail

11.07.2018

Oznam

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje, že z dôvodu nepriaznivého počasia je dnes 11.7.2018 kúpalisko zatvorené.

Detail

11.07.2018

Rally Kopanice 2018

Rally Team Považie vás pozýva na dvojdňové športové podujatie 13. - 14.7.2018. Koncepcia motopodujatia je prioritne stanovená ako orientačný výjazd po kopaničiarskom kraji. Nejde o formu závodenia, či preteku na motocykloch.

Detail

04.07.2018

kupalisko

Začala letná sezóna na kúpalisku

Pozývame priaznivcov slnka a vody na naše kúpalisko,ktoré bude otvorené až do 2.9.2018. Prevádzkové hodiny - Pondelok - Nedeľa 10.00 - 19.00 hod.

Detail

26.06.2018

Oznam

Výpožičné hodiny počas letných prázdnin

Mestská knižnica v Brezovej pod Bradlom oznamuje čitateľom, že v letnom období sú výpožičné hodiny nasledovné:

Detail

14.06.2018

Pozvánka

Pozvánka na výstavu „Vznik česko-slovenských légií“

Pri príležitosti spomienkových osláv stého výročia vzniku Česko-Slovenska, Francúzsky inštitút na Slovensku, Národný dom Štefánikov a obcianske združenie Osobnosti Pod Bradlom s podporou organizácie Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale si Vás dovoľujú pozvat na vernisáž fotovýstavy „Vznik česko-slovenských légií“.

Detail

17.05.2018

MRŠ

Mimoriadny vlak Gen. M. R. Štefánik po stopách bojísk I. sv. vojny v Slovinsku a Taliansku

Počas dvojdňovej cesty, 14. až 16.9.2018, bude vypravený mimoriadny vlak Gen. M. R. Štefánik. Špeciálnym vlakom si chcú organizátori CK Wagon Service uctiť všetkých padlých v prvej svetovej vojne.

Detail

03.05.2018

FPU

Skvalitnenie interiérového vybavenia knižnice – dotácia z Fondu na podporu umenia

Mesto Brezová pod Bradlom Mestská knižnica vypracovali projekt: názov projektu: Knižnica pre mladých z programu 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra. Účelom projektu bola realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc.

Detail

30.04.2018

Oznam

Letná prevádzka materských škôl

Zriaďovateľ materských škôl na území mesta Brezová pod Bradlom oznamuje, že počas letných mesiacov bude ich prevádzka nasledovná.

Detail

28.03.2018

Kohézny fond

Realizácia projektu Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (OPKZP-PO1-SC111-2016-10/36), ktorého zámerom je zlepšenie a intenzifikácia súčasného programu zberu DSO a BRKO.

Detail

26.03.2018

Oznam

Výsledky vzoriek vody zo studní

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, že výsledky vzoriek vody zo studní, ktoré boli robené pri príležitosti Svetového dňa vody, sú k dispozícii na MsÚ Brezová pod Bradlom, útvar výstavby, životného prostredia a komunálnych činností – 1. poschodie (dvere č. 13 a 14) v čase úradných hodín.

Detail

14.02.2018

Priehrada

Vodná stavba Brezová pod Bradlom sa pripravuje na rekonštrukciu

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválilo dňa 26. januára 2018 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Vodná stavba Brezová pod Bradlom - rekonštrukcia.

Detail

08.01.2018

Nábor DHZ

Nábor nových členov

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezová pod Bradlom hľadá nových členov.

Detail

18.12.2017

Oznam o zmene cestovného poriadku

Pridané dve výstupné zastávky na autobusovej linke do Bratislavy

Na základe požiadaviek občanov pridané dve zastávky, na ktorých je umožnený výstup.

Detail

11.12.2017

CVČ

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času zrealizovaná

Mesto Brezová pod Bradlom získalo v tomto roku nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia.

Detail

18.09.2017

eGovernment

Elektronické služby - eGovernment

Cieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb.

Detail

20.07.2018

Pozvánka

Pozvánka na veľký galaprogram televízie Šlágr

Pozývame vás na veľký galaprogram televízie Šlágr v piatok 20. júla 2018 od 17,00 hod. do prírodného amfiteátra Trnovce v Myjave. Predpredaj vstupeniek v Kultúrnom dome Samka Dudíka Myjava.

Detail

21.06.2018 - 20.07.2018

Výstava Vznik česko-slovenských légií

Pozývame Vás na výstavu Vznik česko-slovenských légií

Od 22. 6. do 20. 07. 2018 v priestoroch Múzea Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom v Národnom dome Štefánikovom. Vernisáž: 21. 6. 2018 o 17.00 hod. Otvorené: nedeľa až streda 10.00 - 13.00, 13.30 - 18.00 hod.

Detail

01.09.2018

POzvánka

Občianske združenie Posolstvo pozýva na kultúrne akcie

Občianske združenie Posolstvo v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou v Brezovej pod Bradlom pozýva všetkých na kultúrne akcie pripravované v septembri 2018.

Detail

01.09.2018

pozvánka

Pozvánka na Radošinské naivné divadlo

Malý alebo veľký muž.

Detail

01.01.2018 - 31.12.2018

Brezová pod Bradlom erb mesta

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018

Mesto Brezová pod Bradlom si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu programu Plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018. Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach budú zverejnené včas pred ich uskutočnením na vývesných tabuliach, v mestskom rozhlase, na webe mesta a na facebooku.

Detail