Obsah

13.11.2019

Rekonštrukcia asfaltového povrchu – predĺženie termínu realizácie  1

Rekonštrukcia asfaltového povrchu – predĺženie termínu realizácie

Prebiehajúca rekonštrukcia asfaltového povrchu na Sídlisku D. Jurkoviča sa časovo predlžuje z dôvodu zlého podložia

Detail

11.11.2019

Rozšírenie cesty pri Slovenskej sporiteľni 1

Rozšírenie cesty pri Slovenskej sporiteľni

Na Námestí 7. apríla (pri Slovenskej sporiteľni) v súčasnosti pripravujeme rozšírenie miestnej komunikácie za účelom zvýšenia bezpečnosti a zlepšenia dopravnej obsluhy v danej lokalite.

Detail

11.11.2019

101. výročie 1. svetovej vojny 1

101. výročie ukončenia 1. svetovej vojny

V pondelok 11. novembra 2019 sme si pri Pamätníku J. M. Hurbana o 11 hodine a 11 minúte uctili za hlasu zvonov obete prvej svetovej vojny a Deň vojnových veteránov, známy aj ako Deň červených makov.

Detail

10.11.2019

Rekonštrukcia chodníka na moste pri družstve 1

Rekonštrukcia chodníka na moste pri družstve

Mesto Brezová pod Bradlom v súlade s plánom investičných akcií realizuje rekonštrukciu prístupového chodníka na moste pri družstve, ktorý vedie k prechodu cez cestu II. triedy.

Detail

09.11.2019

Už štvrťstoročie doma 1

Už štvrťstoročie doma

Počas víkendu 9. - 10. novembra 2019 sme si pripomenuli 25. výročie návratu pravoslávnych veriacich z Ukrajiny do svojej domoviny. Pri príležitosti tohto jubilea sa v Národnom dome Štefánikovom konalo slávnostné stretnutie "Už štvrťstoročie doma".

Detail

07.11.2019

pozvánka Pruhy nad kopanicami II.

Pozývame Vás na "Pruhy nad kopanicami II."

Osobnosti Pod Bradlom, o.z. a Ondrej Janšto v spolupráci s Mestom Brezová pod Bradlom Vás pozývajú na "Pruhy nad kopanicami II.", Múzeum Dušana S. Jurkoviča Brezová pod Bradlom, piatok 22. novembra 2019 o 17.00 hod.

Detail

07.11.2019

Divadelné predstavenie Svatojánské drímoty 1

Divadelné predstavenie Svatojánské drímoty

Mesto Brezová pod Bradlom a Záhorácké divadlo Vás pozývajú 7. decembra 2019 o 18:00 hod. na divadelné predstavenie Svatojánské drímoty, ktoré bude v Národnom dome Štefánikovom.

Detail

07.11.2019

Výšlap na horu Bradlo 1

Výšlap na horu Bradlo (ČR)

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s neformálnou skupinou "Jano Sládek a kamaráti", a Klub českých turistů Vás pozývajú 30. novembra 2019 na Výšľap na horu Bradlo (ČR).

Detail

07.11.2019

Deň vojnových veteránov 1

Deň vojnových veteránov

Mesto Brezová pod Bradlom, ZO JDS, Denné centrum seniorov, ECAV Brezová pod Bradlom, Spoločnosť M. R. Štefánika a SZPB Vás pozývajú na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 101. výročia ukončenia 1. svetovej vojny, ktorá sa uskutoční dňa 11. novembra 2019 o 11:00 hod. pri Pamätníku J. M. Hurbana v Brezovej pod Bradlom.

Detail

06.11.2019

Športové popoludnie v CVČ 1

Športové popoludnie v CVČ

Centrum voľného času pozýva záujemcov z radov žiakov základných a stredných škôl v piatok 8. novembra 2019 od 13:00 do 17:00 hod. na športové popoludnie v CVČ, kde si môžu zasúťažiť v stolnom tenise, šípkach, biliarde, stolnom futbale i hokeji podľa vlastného výberu.

Detail

06.11.2019

Koncert Rusín Čendeš Orchestra 1

Koncert Rusín Čendeš Orchestra

V sobotu 9. novembra o 17:00 hod. príďte na veľkolepé vystúpenie Rusín Čendeš Orchestra, ktorí budú hrať v Národnom dome Štefánikovom v rámci podujatia "Už štvrťstoročie doma - Oslavy chrámového prázdnika". Tešíme sa na Vás.

Detail

06.11.2019

Preventívna prednáška pre seniorov 1

Preventívna prednáška pre seniorov

V priestoroch Denného centra v Brezovej pod Bradlom sa v utorok 5. novembra 2019 uskutočnilo stretnutie pre seniorov s koordinátormi projektu z Ministerstva vnútra SR a príslušníkmi Mestskej polície.

Detail

04.11.2019

beseda so spisovateľkou A Coddington

Úspešná slovenská spisovateľka prvýkrát na Brezovej

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom vás pozýva na besedu a autogramiádu so spisovateľkou Andreou Coddington 15. 11. 2019 o 17.00 hod. v priestoroch mestskej knižnice. Počas večera bude možné zakúpiť si jednotlivé knižné tituly.

Detail

02.11.2019

Oslavy chrámového prázdnika 1

Oslavy chrámového prázdnika

Pravoslávna cirkevná obec Brezová pod Bradlom si bude od 7. - 10. novembra 2019 pripomínať 25. výročie návratu svojich veriacich do svojej domoviny. Všetkých vás pozývajú na Oslavy chrámového prázdnika, v rámci ktorých si pre vás pripravili program.

Detail

01.11.2019

Pamiatka zosnulých 1

Pamiatka zosnulých

Cirkevný zbor ECAV Brezová pod Bradlom Vás pozýva na pietnu spomienku Pamiatky zosnulých, ktorá sa uskutoční v nedeľu 3. novembra 2019 o 14:00 hod. na miestnom cintoríne.

Detail

31.10.2019

Nové parkovacie miesta na Dolných Lúkach 1

Nové parkovacie miesta na Dolných Lúkach

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje na sídlisku Dolné Lúky výstavbu nových parkovacích miest.

Detail

31.10.2019

Otváracie hodiny cintorína a Domu smútku počas Pamiatky zosnulých 3

Otváracie hodiny cintorína a Domu smútku počas Pamiatky zosnulých

Mesto Brezová pod Bradlom a pohrebníctvo Eckert oznamujú verejnosti zmenu otváracích hodín cintorína a Domu smútku počas Pamiatky zosnulých 2019:

Detail

30.10.2019

foto Hrtanki

Obradová cestovina – „HRTÁNKI“

Centrum tradičnej kultúry v Myjave vás pozýva na podujatie venované tradičným obradovým cestovinám vianočného obdobia. Podujatie sa uskutoční dňa 26. novembra 2019 o 18.00 h v malej nácvikovej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave.

Detail

30.10.2019

Pozvánka na program a výstavu 30 rokov po 1

Pozvánka na podujatie 30 rokov po

Mesto Brezová pod Bradlom a ZŠ Brezová pod Bradlom Vás pozývajú 17. novembra 2019 o 17:00 hod. na program a výstavu do Národného domu Štefánikovho pri príležitosti 30. výročia od Nežnej revolúcie "30 rokov po".

Detail

30.10.2019

Otvorenie výstavy Milan Rastislav Štefánik, Generál – Osloboditeľ 1

Otvorenie výstavy Milan Rastislav Štefánik, Generál – Osloboditeľ

V utorok 29. októbra 2019 sa v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy Milan Rastislav Štefánik, Generál – Osloboditeľ. Na pozvanie ministerky kultúry sa slávnostnej vernisáži zúčastnil aj primátor mesta Jaroslav Ciran. Ku kultúrnemu programu prispel Mužský cirkevný spevokol ECAV Brezová pod Bradlom a zvonkohra Košariská-Priepasné.

Detail

30.10.2019

Žiadosť o vyhradené parkovacie miesto 1

Žiadosť o vyhradené parkovacie miesto

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje záujemcom o vyhradené parkovacie miesto, že žiadosť o jeho pridelenie na rok 2020 treba podať na Mestskom úrade Brezová pod Bradlom do 15. 11. 2019.

Detail

30.10.2019

Vegetačné úpravy v areáli Mohyly gen. M. R. Štefánika 1

Vegetačné úpravy v areáli Mohyly gen. M. R. Štefánika

V areáli národnej kultúrnej pamiatky Mohyly gen. M. R. Štefánika na Bradle sa v súčasnosti realizujú vegetačné úpravy južného svahu. Aktuálne prebieha realizácia dočasného závlahového systému. V rámci realizácie budú na svahu vysadené pôdopokryvné kry plamienkov a stálozeleného brečtanu.

Detail

29.10.2019

Rekonštrukcia asfaltového povrchu 3

Rekonštrukcia asfaltového povrchu

V týchto dňoch prebieha rekonštrukcia asfaltového povrchu na Sídlisku D. Jurkoviča za prevádzkou VARO D. Hílek. Prosíme občanov o zhovievavosť a ospravedlňujeme sa za obmedzenia, ktoré sú s tým spojené.

Detail

29.10.2019

Otvorenie workoutového ihriska 1

Otvorenie workoutového ihriska

V utorok 29. októbra 2019 bolo slávnostne otvorené workoutové ihrisko pri RZ Partizán.

Detail

28.10.2019

Bylinková špirála v ZŠ 1

Bylinková špirála v ZŠ

Cez víkend (26. - 27. októbra) príslušníci MsP a klienti zariadenia Nocľaháreň pomohli pri realizácii bylinkovej špirály v rámci projektu Zdravie na tanieri z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR realizovaného v ZŠ Dolné Lúky Brezová pod Bradlom.

Detail

25.10.2019

Doplnenie dopravného značenia 1

Doplnenie dopravného značenia

Príslušníci Mestskej polície a klienti zariadenia Nocľahárne pomohli pri doplnení vodorovného dopravného značenia - parkovisko, ktoré je vyhradené pre invalidov pred zdravotným strediskom a na sídlisku Horný rad. Ďakujeme im za pomoc a veríme, že doplnenie dopravného značenia prispeje k skvalitneniu parkovania v našom meste.

Detail

25.10.2019

Slávnostné stretnutie jubilantov 1

Slávnostné stretnutie jubilantov v ZUŠ

Mesiac úcty k starším sme si vo štvrtok 24. októbra 2019 pripomenuli aj slávnostným stretnutím jubilantov. Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci ZUŠ pripravilo koncert Z úcty k starším spojený s pohostením pre všetkých, ktorí v tomto roku oslávili 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov.

Detail

24.10.2019

logo regionálny produkt Kopanice

Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie značky „KOPANICE regionálny produkt“

Občianske združenie Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, Koordinátor regionálneho značenia v Kopaničiarskom regióne, vyhlasuje dňa 22.10.2019 2. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „KOPANICE regionálny produkt“.

Detail

24.10.2019

Prevádzka CVČ počas jesenných prázdnin 2019 1

Prevádzka CVČ počas jesenných prázdnin 2019

Centrum voľného času oznamuje, že počas jesenných prázdnin bude otvorené v týchto termínoch.

Detail

24.10.2019

Stretnutie občanov s primátorom mesta a poslancami 1

Stretnutie občanov s primátorom mesta a poslancami

V stredu 23. októbra sa v kinosále Národného domu Štefánikovho uskutočnilo stretnutie občanov s primátorom mesta, poslancami mestského zastupiteľstva, vedúcimi oddelení MsÚ, hlavným kontrolórom, riaditeľom technických služieb a náčelníkom mestskej polície.

Detail

23.10.2019

Preventívna prednáška pre seniorov 2

Preventívna prednáška pre seniorov

V utorok 5. novembra 2019 o 15:00 hod. sa v priestoroch Denného centra v Brezovej pod Bradlom uskutoční stretnutie pre seniorov v rámci projektu "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete" s koordinátormi projektu z Ministerstva vnútra SR, príslušníkmi Mestskej polície a Denným centrom BpBr.

Detail

22.10.2019

Odovzdávanie pamätných listov 1

Odovzdávanie pamätných listov

Primátor mesta Jaroslav Ciran odovzdal v utorok 22. októbra 2019 pamätné listy za dlhoročnú a výbornú spoluprácu riaditeľovi OR PZ NMnV pplk.Ing. Máriovi Jamriškovi a riaditeľovi OO PZ mjr. Mgr. Petrovi Sadloňovi.

Detail

22.10.2019

Stretnutie primátora s miestnymi podnikateľmi 1

Stretnutie primátora s miestnymi podnikateľmi

V utorok 22. októbra sa uskutočnilo na mestskom úrade stretnutie primátora mesta s podnikateľmi, ktorí pôsobia v našom meste. Na stretnutie prišlo takmer 20 podnikateľov z odvetvia výroby, služieb, gastronómie a cestovného ruchu.

Detail

22.10.2019

čistenie komínov

Nikdy nie je neskoro vyčistiť komín

Niekoľko rád požiarnej prevencie počas obdobia vykurovania.

Detail

22.10.2019

Upozornenie na výpadky osvetlenia 1

Upozornenie na výpadky osvetlenia

Vážení občania, ospravedlňujeme sa za občasné výpadky verejného osvetlenia. Tieto výpadky sú dočasné a operatívne ich riešime. Aktuálne v našom meste prebieha rekonštrukcia elektrorozvádzačov. Po jej ukončení by sa mala situácia stabilizovať. V ďalšom kroku bude potrebná rekonštrukcia elektroinštalácie a samotných svietidiel, ktorú budeme postupne realizovať. Obyvateľov mesta prosíme o strpenie. Za pochopenie ďakujeme.

Detail

22.10.2019

Stretnutie s primátorom mesta a poslancami 1

Stretnutie s primátorom mesta a poslancami

Primátor mesta Brezová pod Bradlom a poslanci mestského zastupiteľstva Vás pozývajú na stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 23. 10. 2019 o 16:00 hod. v kinosále Národného domu Štefánikovho za účasti vedúcich oddelení MsÚ, hlavného kontrolóra, riaditeľa technických služieb a náčelníka mestskej polície.

Detail

21.10.2019

Nový bezbariérový prístup pri nákupnom stredisku 1

Nový bezbariérový prístup pri nákupnom stredisku

V rámci nákupného strediska pri autobusovej stanici je sprevádzkovaný nový bezbariérový prístup, ktorý pomôže imobilným ľuďom, ľuďom s obmedzenou možnosťou pohybu či rodičom s kočíkmi. Vďaka novému prístupu sa tak bez problémov dostanú priamo od zastávok autobusov k obchodnému stredisku.

Detail

21.10.2019

Koncert Z úcty k starším 1

Koncert Z úcty k starším

Základná umelecká škola Brezová pod Bradlom Vás srdečne pozýva vo štvrtok 24. 10. 2019 o 16:30 hod. na tradičný koncert "Z úcty k starším", ktorý sa uskutoční v spoločenskej sále ZUŠ. Tešíme sa na Vás.

Detail

20.10.2019

Realizácia projektu v CVČ Brezová pod Bradlom 1

Realizácia projektu v CVČ Brezová pod Bradlom

Realizácia projektu v areáli CVČ úspešne prebieha. Sme radi, že deti v CVČ budú mať nové možnosti trávenia voľnočasových aktivít počas školského roka i cez prázdniny.

Detail

19.10.2019

Nové detské ihrisko na Hornom rade  1

Nové detské ihrisko na Hornom rade

Na ulici Horný rad pri Mestskej knižnici Brezová pod Bradlom prebieha výstavba nového detského ihriska.

Detail

18.10.2019

Cesta zvukom 1

Cesta zvukom

V pondelok 18. 11. 2019 opäť prídu na Brezovú Ivanka s Ramim. Ak si chcete oddýchnuť, zastaviť a načerpať nové sily alebo sa ponoriť do seba a možno objaviť odpovede na to, čo práve bude zamestnávať vašu myseľ, príďte na koncert Cesta zvukom, ktorý bude v Klube dôchodcov na poschodí o 18:00 hod.

Detail

17.10.2019

erb mesta

Ponuka práce

Mesto Brezová pod Bradlom prijme do zamestnania opatrovateľa/opatrovateľku s nástupom od 01.11.2019.

Detail

17.10.2019

plagát Kopaničársky jarmek v Starej Turej

Kopaničársky jarmek v Starej Turej

Dom Kultúry Javorina a mesto Stará Turá Vás srdečne pozývajú na podujatie KOPANIČÁRSKY JARMEK. Jarmek sa bude konať v piatok 18. októbra od 10.00 hodiny v priestoroch Domu kultúry Javorina Stará Turá.

Detail

16.10.2019

Žiačky ZŠ vyhrali majstrovstvá v cezpoľnom behu 1

Žiačky ZŠ z Brezovej vyhrali majstrovstvá v cezpoľnom behu

V utorok 15.10.2019 sa na Štrbskom plese konali Školské majstrovstvá Slovenskej republiky v cezpoľnom behu žiačok a žiakov základných a stredných škôl. Máme obrovskú radosť, že žiačky ZŠ Brezová pod Bradlom skončili na prvom mieste. Ďakujeme im za skvelú reprezentáciu nášho mesta a prajeme im veľa bežeckých úspechov. Veľká vďaka patrí aj ich trénerom.

Detail

14.10.2019

Starší žiaci z Brezovej sa stali majstrami Slovenska 1

Starší žiaci z Brezovej sa stali majstrami Slovenska

V sobotu 12.10. 2019 sa konal slovenský dráhový šampionát, súťaž družstiev staršieho žiactva na štadióne Mladá Garda v Bratislave. Naši chalani CVČ Brezová pod Bradlom nazbierali najviac bodov a stali sa majstrami.

Detail

13.10.2019

Obhliadka budov v Brezovej pod Bradlom 1

Obhliadka budov v Brezovej pod Bradlom

V sobotu 12. 10. 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie poslancov mestského zastupiteľstva a primátora, aby si pozreli stav budov. Spoločne navštívili Technické služby, SOU, materské školy a Hornú školu a diskutovali o problémoch a riešeniach.

Detail

11.10.2019

Nový prechod pre chodcov na Budovateľskej ulici 1

Nový prechod pre chodcov na Budovateľskej ulici

Na Budovateľskej ulici je sprevádzkovaný nový bezpečný prechod pre chodcov s osvetlením a signalizačným dopravným značením.

Detail

10.10.2019

Mohyla M. R. Štefánika na Bradle

Návštevnosť Mohyly M. R. Štefánika na Bradle

Na podnet Mesta Brezová pod Bradlom prebehol v mesiacoch jún – september 2019 prieskum návštevnosti Mohyly M. R. Štefánika na Bradle. Celkovú návštevnosť Mohyly M. R. Štefánika na Bradle možno na základe uvedených zisťovaní v roku 2019 odhadnúť na zhruba 128 800 osôb (prepočet na obdobie celého roka).

Detail

10.10.2019

Rekonštrukcia veže rímskokatolíckeho kostola 1

Rekonštrukcia veže rímskokatolíckeho kostola

V uplynulých dňoch sa začalo s rekonštrukciou veže na rímskokatolíckom kostole Najsvätejšej Trojice v Brezovej pod Bradlom. Prispieť na opravu môžete aj vy. Najbližšia zbierka bude v nedeľu 24. novembra 2019. Ďakujeme.

Detail

09.10.2019

Očkovanie psov proti besnote 2

Očkovanie psov proti besnote

O očkovanie a čipovanie psíkov, ktoré organizovalo mesto Brezová pod Bradlom spolu s mestskou políciou v sobotu 12. 10. 2019, bol veľký záujem. Aby sme vyšli v ústrety všetkým občanom, tak sme predĺžili očkovanie a čipovanie do 12:00 hod. za čo ďakujeme MVDr. Plencnerovi.

Detail

13.01.2019 - 31.12.2019

erb Brezovej pod Bradlom

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí mesta v roku 2019

Mesto Brezová pod Bradlom si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu programu Plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2019. Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach budú zverejnené včas pred ich uskutočnením na vývesných tabuliach, v mestskom rozhlase, na webe mesta a na facebooku.

Detail