Obsah

23.06.2019

erb mesta

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta Brezová pod Bradlom v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom 26. júna 2019 (streda) o 15. 00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva.

Detail

22.06.2019

pozvánka

Prezentácia "Evangelíci v kúte belohorském" (o minulosti evanjelikov v podbradliansko-podjavorinskom kraji)

Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a Evanjelický a. v. cirkevný zbor Brezová pod Bradlom Vás pozývajú na podujatie "Evangelíci v kúte belohorském" (o minulosti evanjelikov v podbradliansko-podjavorinskom kraji)

Detail

20.06.2019

plagát streetballový turnaj

1. ročník streetballového turnaja

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s Komisiou kultúry, mládeže, vzdelávania, športu a cestovného ruchu, CVČ Domček a ZŠ Brezová pod Bradlom organizujú 1. ročník streetballového turnaja. Konať sa bude v utorok 25. 6. 2019 v areáli ZŠ Brezová pod Bradlom.

Detail

20.06.2019

erb mesta

Oznam

FK Bradlan Brezová pod Bradlom oznamuje, že Futbalový turnaj "O pohár primátora" sa v sobotu, 22. 6. 2019 neuskutoční. Turnaj sa odohrá v mesiaci júl. Termín turnaja bude včas oznámený.

Detail

14.06.2019

erb mesta

Oznam o úprave údajov na oficiálnej stránke mesta

Z dôvodu zmien organizačnej štruktúry MsÚ Brezová pod Bradlom upravujeme údaje na oficiálnej webovej stránke mesta. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

13.06.2019

Štatistický úrad Slovenskej republiky, zisťovanie EHIS

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa platnej európskej legislatívy, nariadenia Komisie (EÚ) číslo 2018/255, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008.

Detail

13.06.2019

horúčava

ÚVZ SR: Ako zvládnuť nadchádzajúce horúčavy bez zdravotných rizík

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Prinášame základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav.

Detail

07.06.2019

COOP

V rámci projektu COOP Jednota Podpora lokálnych komunít pribudene v našom meste detské ihrisko na ulici Horný rad

Počas mesiaca máj mohli zákazníci COOP Jednota v našom meste rozhodovať o zrealizovaní jedného z troch projektov podaných Mestom Brezová pod Bradlom v rámci vyhlásenej výzvy Podpora lokálnych komunít. Vďaka COOP Jednota a jej zákazníkom pribudne na ulici Horný rad detské ihrisko v hodnote 6.000 €.

Detail

05.06.2019

zoči voči

Odštartujte leto spolu s nami!

Mesto Brezová pod Bradlom pozýva všetkých na koncert hudobnej skupiny ZOČI VOČI. Koncert sa uskutoční v rámci kultúrneho leta ihneď po vyhlásení výsledkov 20. ročníka Národného behu gen. M. R. Štefánika. 29. jún 2019, 20.00 hod. Námestie gen. M. R. Štefánika

Detail

03.06.2019

kúpalisko

Kúpalisko v prípravách na letnú sezónu

Mesto Brezová pod Bradlom hľadá na letnú sezónu plavčíka/čku, brigádnika/čku na predaj vstupeniek na kúpalisko. Zároveň Mesto Brezová pod Bradlom ponúka na prenájom priestory bufetu na kúpalisku počas letnej sezóny.

Detail

31.05.2019

Leto

Kultúrne leto 2019 v Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom pozýva všetkých občanov a návštevníkov na podujatia organizované v rámci kultúrneho leta 2019.

Detail

31.05.2019

Oznam

20. ročník Národného behu gen. M. R. Štefánika

Mesto Brezová pod Bradlom pozýva všetkých nadšencov športu na 20. ročník Národného behu gen. M. R. Štefánika. 29. jún 2019 Námestie gen. M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom

Detail

30.05.2019

Oznam

Oznam mestskej knižnice

Mestská knižnica v Brezovej pod Bradlom oznamuje čitateľom knižnice, že v mesiacoch jún, júl, august 2019 budú soboty zatvorené. Za pochopenie ďakujeme.

Detail

27.05.2019

Oznam

Letná prevádzka materských škôl v Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom informuje o letnej prevádzke materských škôl na území mesta Brezová pod Bradldom.

Detail

27.05.2019

Voľby

Ako sme volili?

Víťazom volieb do Európskeho parlamentu v Brezovej pod Bradlom sa stala koalícia Progresívne Slovensko/Spolu, za ňou nasleduje strana Smer, tretia je SaS.

Detail

23.05.2019

Oznam

Včasným zásahom sa predišlo škodám na majetku

Hliadka MsP na základe pokynu primátora mesta, dňa 22.5.2019 o 17.00 zaznamenala pri kontrole vodného toku riečky Brezovka upchatie koryta pod mostným telesom pri ceste II/499, odbočka ulica u v Dzurákovcov. Situácia bola operatívne riešená v súčinnosti DHZ Brezová pod Bradlom a p. Jaroslavom Hôlkom. Včasným zásahom sa predišlo škodám na majetku za čo všetkým zúčastneným patrí naša vďaka.

Detail

22.05.2019

Správa z 11. ročníka Turnaja o pohár M. R. Štefánika 2019

Impulzom k usporiadaniu prvého krížovkárskeho preboru na Brezovej bolo 300. Výročie prvej zmienky o našom meste. Jedenásty ročník sa niesol v duchu stého výročia tragického úmrtia M. R. Štefánika, čomu boli prispôsobené i súťažné materiály.

Detail

15.05.2019

Oznam

Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržby.

Detail

14.05.2019

Bradlo

Súčasťou konferencie "Fenomén Štefánik" bol aj pietny akt na Bradle

V pondelok 13. mája 2019 sa uskutočnila konferencia "Fenomén Štefánik" spojená s rokovaním hlavných vojenských duchovných V4.

Detail

09.05.2019

Oznam

Mesto Brezová pod Bradlom po prvýkrát súčasťou projektu Do práce na bicykli

Do najväčšej kampane podporujúcej rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku sa po prvýkrát zapojilo aj Mesto Brezová pod Bradlom.

Detail

09.05.2019

Oznam

Primátor mesta prijal okrem najvyšších ústavných činiteľov SR množstvo vzácnych hostí

V sobotu 4. mája 2019, v rámci spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragického úmrtia gen. M. R. Štefánika, privítal primátor mesta Brezová pod Bradlom Jaroslav Ciran vzácnych hostí.

Detail

09.05.2019

Oznam

Mesto Brezová pod Bradlom úspešné pri podávaní žiadosti v rámci vyhlásenej výzvy Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA

Mestu Brezová pod Bradlom bola schválená žiadosť na realizáciu projektu v areáli Centra voľného času Domček vo výške 8.100 EUR.

Detail

09.05.2019

celonárodná spomienková slávnosť MRŠ

Poďakovanie

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s partnermi usporiadalo v sobotu 4. mája 2019 Celonárodnú spomienkovú slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika. Na realizáciu spomienkovej slávnosti bol potrebný rozsiahly tím ľudí.

Detail

07.05.2019

Oznam

Primátor mesta sa stretol s členmi Amicale Paulhanaise Autour de Stefanik z Paulhan

Primátor mesta Brezová pod Bradlom Jaroslav Ciran sa stretol s členmi Amicale Paulhanaise Autour de Stefanik z Paulhan. Spoločne dohodli podporu a rozvoj partnerských vzťahov na ďalšie obdobie.

Detail

02.05.2019

Brigáda

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli skrášliť naše mesto

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli v stredu 1. mája 2019 na spoločnú brigádu ku Dňu Zeme a skrášlili naše mesto, jeho okolie a vyčistili mohylu. Mesto Brezová pod Bradlom

Detail

26.04.2019

Foto

Poďakovanie za skrášlenie areálu mohyly

Mesto Brezová pod Bradlom ďakuje občanom, ktorí sa zúčastnili brigády na mohyle dňa 26. apríla.

Detail

05.04.2019

Oznam

Výkopové práce Slovak Telekom, a.s. - výmena optiky na ulici Vajanského, Pod Vŕškami a v Doline

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, že prebiehajú výkopové práce spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktorá realizuje investičnú akciu „Modernizácia telekomunikačnej optickej siete FTTH v Brezovej pod Bradlom“ (Územné rozhodnutie č. M-BpB 280/2017 zo dňa 1.2.2018), tj. výmena metalických káblov za optické (vysokorýchlostný internet).

Detail

27.03.2019

Oznam

Chodník v Husovom parku obnovený

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, že v Husovom parku zrealizovali technické služby obnovu kedysi jestvujúceho chodníka.

Detail

20.03.2019

Oznam

Mesto Brezová pod Bradlom zahájilo práce na vegetačných úpravách a odlesnení pozemkov bezprostredne hraničiacich s Národnou kultúrnou pamiatkou Mohyla M. R. Štefánika

Mesto Brezová pod Bradlom informuje občanov a návštevníkov areálu Národnej kultúrnej pamiatky Mohyla M. R. Štefánika na Bradle, že zahájilo dňa 20. marca 2019 práce na vegetačných úpravách a odlesnení pozemkov bezprostredne hraničiacich s Národnou kultúrnou pamiatkou Mohyla M.R.Štefánika.

Detail

15.03.2019

Oznam

Mesto Brezová pod Bradlom opäť úspešné v projekte Podpora opatrovateľskej služby

Po úspešnom hodnotení podaného projektu sa od 1. marca 2019 realizuje v našom meste projekt s názvom “Podpora opatrovateľskej služby v Brezovej pod Bradlom” s celkovou finančnou dotáciou vo výške 163 020 €.

Detail

11.02.2019

Mohyla

Projekty Areálu Bradlo budú zrealizované

K významným výročiam M. R. Štefánika v r. 2019 a 2020 sa podarilo mestu Brezová pod Bradlom získať podporu nielen na dôstojné uctenie si pamiatky nášho národného hrdinu generála Štefánika, ale aj prostriedky na dobudovanie Areálu Bradlo.

Detail

31.12.2009

Úprava pozemkov

17.09.2008

Info - sadzobník

25.06.2019

plagát streetballový turnaj

1. ročník streetballového turnaja

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s Komisiou kultúry, mládeže, vzdelávania, športu a cestovného ruchu, CVČ Domček a ZŠ Brezová pod Bradlom organizujú 1. ročník streetballového turnaja. Konať sa bude v utorok 25. 6. 2019 v areáli ZŠ Brezová pod Bradlom.

Detail

29.06.2019

Oznam

20. ročník Národného behu gen. M. R. Štefánika

Mesto Brezová pod Bradlom pozýva všetkých nadšencov športu na 20. ročník Národného behu gen. M. R. Štefánika. 29. jún 2019 Námestie gen. M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom

Detail

29.06.2019

Koncert

Odštartujte leto spolu s nami!

Mesto Brezová pod Bradlom pozýva všetkých na koncert hudobnej skupiny ZOČI VOČI. Koncert sa uskutoční v rámci kultúrneho leta ihneď po vyhlásení výsledkov 20. ročníka Národného behu gen. M. R. Štefánika. 29. jún 2019, 20.00 hod. Námestie gen. M. R. Štefánika

Detail

01.07.2019 - 23.08.2019

Oznam

Letné prímestské tábory

Centrum voľného času organizuje v letnom období pre deti letné prímestské tábory.

Detail

05.07.2019

pozvánka

Prezentácia "Evangelíci v kúte belohorském"

Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a Evanjelický a. v. cirkevný zbor Brezová pod Bradlom Vás pozývajú na podujatie "Evangelíci v kúte belohorském" (o minulosti evanjelikov v podbradliansko-podjavorinskom kraji).

Detail