Obsah

Demografické ukazovatele k 31.12. 2019

 

Počet obyvateľov: .................................   4893
z toho ženy: ...........................................   2491
            muži: ...........................................   2402

Počet narodených detí: ........................       38
z toho dievčatá: ....................................       15
              chlapci: .....................................       23

Počet prisťahovaných: .........................       52
z toho ženy: .........................................        24
            muži: .........................................        28

Počet odsťahovaných: .......................       109
z toho ženy: ........................................         55
            muži: ........................................         54

Počet zomretých: ...............................         51
z toho ženy: ........................................         26
             muži: .......................................         25

Priemerný vek zomretých: .................        73,5 r.
z toho ženy: ................................. .......        78 r.
           muži: ................................ .........        69 r.

Počet sobášov: ...................................         26
z toho občianskych: ...........................         16

Počet občianskych pohrebov: ...........         16

Priemerný vek obyvateľov:                            44 rokov

 


DEMOGRAFIA OBYVATEĽOV:

Zloženie obyvateľstva 2018

Zloženie obyvateľstva 2017

Zloženie obyvateľstva 2016

Zloženie obyvateľstva 2015

Zloženie obyvateľstva 2014

Zloženie obyvateľstva 2013

Zloženie obyvateľstva 2012

Zloženie obyvateľstva 2011

Zloženie obyvateľstva 2009