Obsah

Demografické  zloženie  obyvateľov  mesta  k  31.12.2017

 

Počet obyvateľov:  4 997

          z toho ženy:   2 538

                      muži:   2 459

Počet narodených detí:  26

            z toho dievčatá:   8

                          chlapci:  18

Počet prisťahovaných:  56

                   z toho ženy:  27

                               muži:  29

Počet odsťahovaných:  103

                    z toho ženy:   65

                                muži:   38

Počet zomretých:  56

           z toho ženy:  24

                       muži:  32

Priemerný vek zomretých:  71 r.

                         z toho ženy:  74 r.

                                     muži:  68 r.

Počet sobášov:  20

z toho občianskych: 14

Počet občianskych pohrebov:  22

Uvítanie detí na MsÚ:  14

Priemerný vek obyvateľov:   42,7 rokov

 


DEMOGRAFIA OBYVATEĽOV:

Zloženie obyvateľstva 2017

Zloženie obyvateľstva 2016

Zloženie obyvateľstva 2015

Zloženie obyvateľstva 2014

Zloženie obyvateľstva 2013

Zloženie obyvateľstva 2012

Zloženie obyvateľstva 2011

Zloženie obyvateľstva 2009