Obsah

Demografické ukazovatele k 31. 12. 2021

 

  • Počet obyvateľov:               4822

        muži:                                2367

                      ženy:                                2455

        

  • Priemerný vek obyvateľov:    44,3 r.

 

  • Počet narodených detí:         32

        chlapci:                               17

        dievčatá:                            15

        

  • Počet prisťahovaných:          44

        muži:                                  27

        ženy:                                  17

 

  • Počet odsťahovaných:          91

        muži:                                  41

        ženy:                                  50

 

  • Počet zomretých:                  70

        muži:                                  37

        ženy:                                  33

        

  • Priemerný vek zomretých:  70 r.

          

 

 


DEMOGRAFIA OBYVATEĽOV:

Demografické ukazovatele k 31. 12. 2020 (13.22 kB)

Demografické ukazovatele 2019 (12.43 kB)

Zloženie obyvateľstva 2018

Zloženie obyvateľstva 2017

Zloženie obyvateľstva 2016

Zloženie obyvateľstva 2015

Zloženie obyvateľstva 2014

Zloženie obyvateľstva 2013

Zloženie obyvateľstva 2012

Zloženie obyvateľstva 2011

Zloženie obyvateľstva 2009