Obsah

Doprava

Brezová pod Bradlom leží na štátnej ceste 499 a 501 umožňujúcim dobré cestné spojenie na smer Senica, Myjava, Piešťany. Dobrá je dostupnosť diaľnice D1 z cesty 499 s privadzačom pred Piešťanmi. Pravidelná autobusová doprava  doprava je zabezpečená do všetkých významnejších miest  často bez  prestupov, napríklad Bratislavy, Prahy, Brna, Banskej Bystrice. Pravidelné vlakové spojenie pre osobnú dopravu je niekoľko rokov zrušené, želežničná trať je stále funkčná a využívaná pre nákladnú dopravu. Odchody a príchody autobusov sa riadia cestovným poriadkom.