Obsah

Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča
http://muzeumjurkovic.sk


Národný dom Štefánikov
Námestie generála M. R. Štefánika 10
906 13 Brezová pod Bradlom

Kontakt :
Telefón: 0915 878 006
Email:  matus.valihora@brezova.sk