Obsah

Program odpadového hospodárstva mesta

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky predstavuje najvýznamnejší strategický dokument v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky. Je vypracovaný v súlade s  požiadavkami trvalo udržateľného rastu. Jeho obsah zodpovedá požiadavkám stanoveným v legislatívnych predpisoch SR a Európskej únie.

Program odpadového hospodárstva Program mesta Brezová pod Bradlom: na roky 2016 - 2020