Obsah

Základná umelecká škola

 

ZUŠ

Sídlo:  

Horný rad 566/89
90613 Brezová pod Bradlom
 

Kontakt:     

Telefón:  034/ 6242 485
E-mail:    zus.brezova@zoznam.sk
 

Riaditeľka:   
Anna Hašanová, DiS.art.

Interní učitelia:
Výtvarný odbor:
Jana Koníková, DiS. (poverená zastupovaním riaditeľky v jej neprítomnosti)
      - kresba + maľba, dejiny výtvarného umenia,
Miloš Kováč, DiS.
      - keramika

Hudobný odbor:
Dušana Adamcová, DiS. art.
      - hra na klavíri
Ján Hasa, DiS. art.
      - hra na plechových dychových nástrojoch, zobcovej flaute, bicích nástrojoch, keyboarde
Ľuboš Hašan, DiS. art.
      - hra na husliach, viole, gitare, DFS Iskerka
Mgr. Ján Michalec
      - hudobná náuka, hra na husliach, gitare, DFS Iskerka

Externí učitelia:
Ing. Dušana Košnárová
      - TO – moderný tanec, tance iných národov
Ing. Jana Londáková
      - TO – ľudový tanec, DFS Iskerka
Mgr. Miroslava Matyášová, DiS. art.
      - TO – ľudový tanec, tanečná prax, DFS Iskerka
Mgr. Pavol Michalička
      - HO – hra na heligónke

Ekonomické oddelenie: Anna Siváková
Školníčka a upratovačka: Božena Lišková


Základná umelecká škola ponúka odbory pre deti, žiakov a dospelých  tieto odbory - výtvarný, hudobný, tanečný odbor, keramika. Škola niekoľkokrát ročne usporadúva koncerty a výstavy jej žiakov. Podrobné informácie získate od riaditeľky školy každý pracovný deň v čase od 13
00 do 1600 hod.


SPRÁVY O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI:


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016


Akcie v ZUŠ

 

 

Základná umelecká škola Brezová pod Bradlom vás pozýva na všetky svoje akcie organizované  v školskom roku 2017/2018.

Plán akcií ZUŠ Brezová pod Bradlom v šk. roku 2017/2018 nájdete TU.