Obsah

01.04.2020

Seniori, sme tu pre vás! Povedzme STOP podvodníkom 1

Seniori, sme tu pre vás! Povedzme STOP podvodníkom

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pripravil leták s radami a odporúčaniami. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – seniorov, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva.

Detail

01.04.2020

Priamy prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku v Brezovej pod Bradlom 4

Výpožička priestorov v Zdravotnom stredisku v Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom, podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom poskytne do výpožičky nebytové priestory v Zdravotnom stredisku, Budovateľská ul. č. 702, 906 13 Brezová pod Bradlom, prízemie.

Detail

01.04.2020

Poďakovanie MUDr. Adriane Balážovej 1

Poďakovanie MUDr. Adriane Balážovej

Mesto Brezová pod Bradlom, v zastúpení primátorom mesta, sa chce aj touto formou poďakovať MUDr. Adriane Balážovej za dlhoročnú prácu, ktorú odviedla pre našich najmenších ako lekárka Všeobecnej ambulancie pre deti a dorast.

Detail

01.04.2020

ZUŠ

ZUŠ-ka pomáha zdokonaľovať umelecké vlohy svojich žiakov z domu

Keďže neľahkú situáciu dnešných dní všetci dobre poznáme, pedagogický zbor Základnej umeleckej školy v Brezovej pod Bradlom postupuje vo výchovno-vzdelávacom procese z domu.

Detail

31.03.2020

Dezinfekcia miest so zvýšeným pohybom osôb v Brezovej pod Bradlom 1

Dezinfekcia miest so zvýšeným pohybom osôb v Brezovej pod Bradlom

V rámci preventívnych opatrení pred šírením nového koronavírusu sme začali dezinfekciu miest so zvýšeným pohybom osôb v našom meste.

Detail

31.03.2020

Prehľad najdôležitejších informácií 1

Prehľad najdôležitejších informácií

Prehľad najdôležitejších informácií počas preventívnych opatrení pre zamedzenie šírenia koronavírusu v meste Brezová pod Bradlom. Nájdete tu kontakty na jednotlivé oddelenia Mestského úradu, lekárov, otváracie hodiny, výdaj stravy, nákup potravín a mnohé ďalšie.

Detail

30.03.2020

Otváracie hodiny zberného dvora 1

Otváracie hodiny zberného dvora

Technické služby Brezová pod Bradlom oznamujú občanom, že zberný dvor bude opäť otvorený vo štvrtok 2. 4. 2020 a sobotu 4. 4. 2020.

Detail

29.03.2020

Vstup na Mohylu gen. M. R. Štefánika je uzatvorený 1

Vstup na Mohylu gen. M. R. Štefánika je uzatvorený

Z dôvodu zvýšeneho počtu turistov smerujúcich na Bradlo sa Mesto Brezová pod Bradlom rozhodlo uzatvoriť vstup k Národnej kultúrnej pamiatke - k Mohyle gen. M. R. Štefánika.

Detail

28.03.2020

Ústredný krízový štáb za veľmi prísnych podmienok povolil otvorenie ďalších prevádzok 1

Ústredný krízový štáb za veľmi prísnych podmienok povolil otvorenie ďalších prevádzok

Štát umožní v pondelok (30. 3.) otvoriť na Slovensku ďalšie prevádzky. Sú medzi nimi očné optiky, stanice STK a EK, záhradkárstva, stavebniny, galantérie či advokátske a notárske kancelárie.

Detail

27.03.2020

Na Bradle boli osadené ďalekohľady 1

Na Bradle boli osadené ďalekohľady

V rámci projektu Vyhliadky z Bradla boli v okolí národnej kultúrnej pamiatky Mohyly gen. M. R. Štefánika na Bradle umiestnené dva vyhliadkové ďalekohľady.

Detail

26.03.2020

Kam vyhodiť použité respirátory, rúška, jednorazové rukavice? 1

Kam vyhodiť použité respirátory, rúška, jednorazové rukavice?

V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad.

Detail

25.03.2020

Nákupy pre seniorov, ŤZP občanov, osamelých občanov a občanov v karanténe 2

Nákupy pre seniorov, ŤZP občanov, osamelých občanov a občanov v karanténe

Mesto Brezová pod Bradlom ponúka pomoc v tejto mimoriadnej situácii. 16. marca 2020 bola zriadená telefónna linka pre potreby nákupu potravín a liekov. Kontaktujte nás na tel. č.: 034/6942211 prípadne e-mailom: mesto@brezova.sk.

Detail

24.03.2020

Ďalšie opatrenia na zvládnutie situácie v dôsledku koronavírusu 1

Ďalšie opatrenia na zvládnutie situácie v dôsledku koronavírusu

Vláda SR prijala nové opatrenia v súvislosti s prevenciou a ochranou pred nákazou COVID-19.

Detail

24.03.2020

Otváracie hodiny pošty v Brezovej pod Bradlom 1

Otváracie hodiny pošty v Brezovej pod Bradlom

Pošta Brezová pod Bradlom bude od 24. marca 2020 až do odvolania, z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu, otvorená v týchto časoch:

Detail

18.03.2020

Odporúčania pri ochorení COVID-19 1

Odporúčania pri ochorení COVID-19

Nová infografika o novom koronavíruse COVID-19, kde nájdete dôležité informácie a odporúčania.

Detail

18.03.2020

Prevencia má význam 1

Prevencia má význam

Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu.

Detail

17.03.2020

Obmedzenia pri pohreboch a sobášoch 1

Obmedzenia pri pohreboch a sobášoch

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, že od 13. marca 2020 platia určité obmedzenia pri organizovaní sobášov, pohrebov a uvítaní novorodencov do života.

Detail

16.03.2020

Obmedzenia na Mestskom úrade  Brezová pod Bradlom 1

Obmedzenia na Mestskom úrade Brezová pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom a návštevníkom mesta, že stránkové hodiny Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom pre verejnosť budú z dôvodu mimoriadnej situácie od pondelka 16. marca 2020 až do odvolania nasledovné:

Detail

15.03.2020

Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu 1

Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu

Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., platí od 16. marca 2020 od 6.00 h.

Detail

13.03.2020

Opatrenia mesta Brezová pod Bradlom v súvislosti s koronavírusom 1

Opatrenia mesta Brezová pod Bradlom v súvislosti s koronavírusom

Mesto Brezová pod Bradlom informuje občanov o opatreniach, ktoré v súvislosti s novým koronavírusom prijal Ústredný krízový štáb SR 12.03.2020:

Detail

12.03.2020

Ústredný krízový štáb zavádza ďalšie opatrenia v súvislosti s koronavírusom 1

Ústredný krízový štáb zavádza ďalšie opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia.

Detail

12.03.2020

Upozornenie: obmedzenie autobusových spojov 1

Upozornenie: obmedzenie autobusových spojov

SAD Trenčín, a.s. na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 o uzatvorení školských zariadení oznamuje, že od 13.3.2020 budú autobusové spoje premávať v prázdninovom režime.

Detail

11.03.2020

Pokyny k minimalizovaniu šírenia nového koronavírusu COVID-19 v meste Brezová pod Bradlom 1

Pokyny k minimalizovaniu šírenia nového koronavírusu COVID-19 v meste Brezová pod Bradlom

Primátor mesta Brezová pod Bradlom s účinnosťou od 11.03.2020 od 12:00 hod. do odvolania prikazuje:

Detail

10.03.2020

Aktuálne rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva vnútra SR v súvislosti s koronavírusom 1

Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva vnútra SR v súvislosti s koronavírusom

Na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zakazujú v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Detail

10.03.2020

Rekonštrukcia ihriska na Sídl. D. Jurkoviča je hotová 1

Rekonštrukcia ihriska na Sídl. D. Jurkoviča je hotová

Rekonštrukcia ihriska na Sídl. D. Jurkoviča bola v pondelok 9. 3.2020 ukončená. Tešíme sa, že bolo dané opäť do užívania.

Detail

09.03.2020

Odporúčania pre občanov v súvislosti s koronavírusom 1

Odporúčania pre občanov v súvislosti s koronavírusom

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal opatrenia, ktoré treba dodržiavať súvislosti s koronavírusovou infekciou, ako aj letáky s touto problematikou. Aktuálne informácie nájdete vždy na: http://www.uvzsr.sk.

Detail

09.03.2020

erb mesta

Kultúrno-spoločenské podujatia plánované na marec sa rušia

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje, že na základe usmernení k súčasnej situácii ohľadom zamedzenia šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike ruší nasledujúce kultúrno-spoločenské podujatia plánované na mesiac marec:

Detail

09.03.2020

Divadelné predstavenie Svetový Slovák Štefánik sa ruší 1

Divadelné predstavenie Svetový Slovák Štefánik sa ruší

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje, že dôvodu preventívnych opatrení súvisiacich so zabránením šírenia infekčných ochorení, sa divadelné predstavenie Svetový Slovák Štefánik ruší.

Detail

07.03.2020

Koncert Marca Rajta - Spomienky na domov 1

Koncert Marca Rajta - Spomienky na domov

Sobota 7. marca 2020 patrila skvelému Marcovi Rajtovi. Ďakujeme mu za skvelý koncert Spomienky na domov, ktorý si pre nás so svojou kapelou pripravil. Zároveň aj za krásne slová, že vždy keď ide na Brezovú, ide domov.

Detail

03.03.2020

vybudovanie krásnej škôlky

Vybudovanie krásnej škôlky

V spolupráci s mestom Brezová pod Bradlom, rodičmi a priateľmi materskej školy na sídlisku Dušana Jurkoviča, chceme vybudovať príjemné prostredie pre detičky.

Detail

02.03.2020

Pozývame Vás na koncert Marca Rajta Spomienky na domov 1

Koncert Marca Rajta Spomienky na domov je vypredaný

Mesto Brezová pod Bradlom Vás pozýva na koncert Marca Rajta Spomienky na domov 7. 3. 2020 o 18.00 hod. v Národnom dome Štefánikovom. Na koncerte vystúpia Marco Rajt & Band, FS Brezová a Matej Borovský.

Detail

01.03.2020

Neoficiálne výsledky volieb do NRSR v Brezovej pod Bradlom 1

Neoficiálne výsledky volieb do NRSR v Brezovej pod Bradlom

V sobotu 29. februára 2020 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Pozrite si neoficiálne výsledky volieb v našom meste.

Detail

27.02.2020

Na Bradle sa začala výstavba Infobodu a rekonštrukcia strážnice 1

Na Bradle sa začala výstavba Infobodu a rekonštrukcia strážnice

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom a návštevníkom Národnej kultúrnej pamiatky Mohyly gen. M. R. Štefánika na Bradle, že boli zahájené práce na výstavbe Infobodu podľa vydaného stavebného povolenia, v lokalite pri otoči a súbežne prebieha aj rekonštrukcia strážnice.

Detail

27.02.2020

Cesta zvukom 1

Cesta zvukom

Prijmite pozvanie na stretnutie s výnimočnými hudobníkmi - Ivanou a Ramim, ktoré bude 30. marca 2020 o 18:00 hod. v Klube dôchodcov v Brezovej pod Bradlom.

Detail

27.02.2020

Mestský úrad Brezová pod Bradlom bude 6. 3. 2020 zatvorený 1

Mestský úrad Brezová pod Bradlom bude 6. 3. 2020 zatvorený

Mesto Brezová pod Bradlom informuje občanov, že v piatok 6. marca 2020 bude Mestský úrad Brezová pod Bradlom zatvorený od 9:30 do 13:30 hod. z dôvodu školenia zamestnancov. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

25.02.2020

Rekonštrukčné práce na ihrisku na Sídl. D. Jurkoviča 1

Rekonštrukcia ihriska na Sídl. D. Jurkoviča

Mesto Brezová pod Bradlom žiada občanov, aby v termíne od 27.2.2020 do 15.3 2020 nevstupovali na multifunkčné ihrisko na Sídlisku Dušana Jurkoviča z dôvodu rekonštrukcie povrchu ihriska.

Detail

22.02.2020

logo múzeum

Technická prestávka múzea 24. – 28. 2. 2020

Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom bude v dňoch 24. až 28. 2. 2020 z technických príčin zatvorené. Múzeum bude opäť otvorené od 2. 3. 2020. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

18.02.2020

Prázdninové hlásenie CVČ 1

Prázdninové hlásenie CVČ

Kto sa nechce počas jarných prázdnin nudiť, môže cez prázdniny od 24.2. do 28.2.2020 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. prísť do Centra voľného času v Brezovej pod Bradlom a nebudete banovať.

Detail

15.02.2020

Tradičná brezovská zabíjačka 2

Tradičná brezovská zabíjačka

Aj tento rok ste si mohli v Brezovej užiť pravú fašiangovú atmosféru. V sobotu 15. februára 2020 sa na Námestí gen. M. R. Štefánika konala Tradičná brezovská zabíjačka.

Detail

14.02.2020

Program filmov - február, marec 2020 1

Program filmov - február, marec 2020

Pozrite sa, aké filmy vás čakajú vo februári a marci v kinosále Národného domu Štefánikovho v Brezovej pod Bradlom. Vstup je voľný.

Detail

14.02.2020

Tradičná brezovská zabíjačka 2

Tradičná brezovská zabíjačka

Mesto Brezová pod Bradlom, Dobrovoľný hasičský zbor a Technické služby vás pozývajú na Tradičnú brezovskú zabíjačku, ktorá bude v sobotu 15. 2. 2020 o 9:00 hod. na Námestí gen. M. R. Štefánika.

Detail

11.02.2020

plagát prednáška Caproni Ca-3

CAPRONI Ca-3

Pozývame Vás na prednášku a vizuálnu prezentáciu Ondreja Janšta "Caproni Ca-3, bombardér, na ktorom zahynul M. R. Štefánik" v piatok 21. 2. 2020 o 17.00 hod. v Múzeu Dušana S. Jurkoviča. Vstup voľný. Tešíme sa na Vašu účasť.

Detail

11.02.2020

Podporte Tomáška Londáka v ADELI MEDICAL CENTER v Piešťanoch 1

Podporte Tomáška Londáka v ADELI MEDICAL CENTER v Piešťanoch

Podporte pacientov s neurologickými poruchami, ktorí bojujú za zdravie. Každý krok sa počíta. Ďakujeme!

Detail

10.02.2020

Premietanie filmu "V zdravom dome žijú šťastní ľudia" 1

Premietanie filmu "V zdravom dome žijú šťastní ľudia"

V stredu 26. februára 2020 o 17:30 hod. budú v Čajovničke Jamayka manželia Girgoškovci premietať film "V zdravom dome žije šťastná rodina".

Detail

05.02.2020

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre deti a dorast 1

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre deti a dorast

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá lekára pediatra, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast v Brezovej pod Bradlom. Zdravotný obvod bude uvoľnený od 1. apríla 2020.

Detail

05.02.2020

Udeľovanie Pamätných listov v Brezovej bývalým politickým väzňom 1

Udeľovanie Pamätných listov v Brezovej bývalým politickým väzňom

Konfederácia politických väzňov Slovenska v utorok 4. februára 2020 na Mestskom úrade v Brezovej pod Bradlom odovzdala Pamätné listy bývalým politickým väzňom pri príležitosti životného jubilea za to, že aj napriek perzekúciám zostali vždy verní ideálom slobody a demokracie.

Detail

03.02.2020

Plánované stretnutie s oblastným riaditeľom Slovenskej sporiteľne, a.s. 1

Plánované stretnutie s oblastným riaditeľom Slovenskej sporiteľne, a.s.

Mesto Brezová pod Bradlom informáciu o zatvorení pobočky Slovenskej sporiteľne, a.s. v Brezovej pod Bradlom oficiálne neobdržalo. Napriek tomu si dnes (3. februára 2020) primátor mesta dohodol stretnutie s oblastným riaditeľom Slovenskej sporiteľne, ktoré sa uskutoční v stredu 5. februára 2020.

Detail

01.02.2020

Program kultúrno-spoločenských a športových podujatí 1

Program kultúrno-spoločenských a športových podujatí

Počas mesiacov február, marec a apríl sa môžete tešiť na viaceré podujatia. Opäť sme pre vás pripravili plagát s programom kultúrno-spoločenských a športových podujatí v Brezovej pod Bradlom.

Detail

31.01.2020

Výstava Vodný svet 1

Výstava Vodný svet

Základná umelecká škola Brezová pod Bradlom Vás srdečne pozýva na výstavu žiakov výtvarného odboru „Vodný svet“. Vernisáž výstavy sa koná 6.2.2020 v spoločenskej sále ZUŠ Brezová pod Bradlom o 14:30 hod.

Detail