Obsah

22.09.2020

Deň ozbrojených síl SR 1

Deň ozbrojených síl SR 2020

V utorok 22. 9. 2020 sa v Brezovej pod Bradlom konal najväčší vojenský sviatok roka - Deň ozbrojených síl SR. Vzhľadom na pandémiu, bol v tomto roku „Komorný pietny akt kladenia vencov“ bez účasti širokej verejnosti z dôvodu aktuálnych opatrení za účelom zabránenia šírenia Covid-19.

Detail

21.09.2020

Verejná vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1

Verejná vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Detail

18.09.2020

Trnavská stovka 1

Trnavská stovka

V dňoch 19. - 20. septembra sa bude konať 47. ročník diaľkového turistického pochodu Trnavská stovka.

Detail

18.09.2020

Pamätný list pre Jána Jursu 1

Pamätný list pre Jána Jursu

Vo štvrtok 17. 9. 2020 prijal pozvanie mesta Brezová pod Bradlom Ján Jursa. Pri príležitosti jeho životného jubilea 70. narodenín mu primátor mesta odovzdal Pamätný list mesta za prínos pri rozvoji a zavádzaní nových technológií v strojárskej výrobe.

Detail

17.09.2020

Cena mesta za rok 2019 1

Cena mesta za rok 2019

Mesto Brezová pod Bradlom sa v tomto roku rozhodlo oceniť osobnosti za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, spoločenský, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí. Slávnostný akt sa odovzdávania Ceny mesta sa konal vo štvrtok 17.9. na Mestskom úrade.

Detail

17.09.2020

logo múzea

Oznam o zatvorení Múzea Dušana S. Jurkoviča

V sobotu 19. septembra 2020 bude Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom z prevádzkových dôvodov zatvorené. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

16.09.2020

erb mesta

Pozvánka na zasadnutie MsZ 21. septembra 2020

Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesta v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom 21. 09. 2020 (pondelok) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva.

Detail

14.09.2020

Hľadá sa majiteľ peňazí 1

Hľadá sa majiteľ peňazí

Občan Brezovej pod Bradlom našiel v katastri nášho mesta väčšiu finančnú hotovosť, ktorú stratila neznáma osoba. Majiteľ môže kontaktovať Mestskú políciu na tel. číslach: 034 694 22 31 alebo 0905 386 142.

Detail

14.09.2020

Brigáda ku Dňu Zeme 2020 1

Brigáda ku Dňu Zeme 2020

V sobotu 12. septembra sa v našom meste konala brigáda ku Dňu Zeme. Tentokrát sme čistili parkovisko v areáli bývalých PSB. Súbežne s našou brigádou bol pokosený a vyčistený areál ZŠ na Piešťanskej ulici.

Detail

09.09.2020

Pozývame Vás na výstavu Ľud západného Slovenska v boji proti nacizmu 1

Pozývame Vás na výstavu Ľud západného Slovenska v boji proti nacizmu

Klub vojenskej histórie Záhorie, o.z. Osobnosti Pod Bradlom, Múzeum Dušana S. Jurkoviča a Mesto Brezová pod Bradlom Vás pozývajú na výstavu Ľud západného Slovenska v boji proti nacizmu.

Detail

09.09.2020

Výpadok verejného osvetlenia 1

Výpadok verejného osvetlenia

Na uliciach J. M. Hurbana, Baranecká a časti Garbiarskej je výpadok verejného osvetlenia. Problémom je prerušené vedenie pod štátnou cestou II. triedy. Ospravedlňujeme sa za komplikácie. O danom probléme vieme a intenzívne ho riešime. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

Detail

08.09.2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - mestský policajt 1

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - mestský policajt

Mesto Brezová pod Bradlom informuje o zámere obsadiť pracovné miesto - mestský policajt.

Detail

07.09.2020

Nábor detí do FK Bradlan Brezová 1

Nábor detí do FK Bradlan Brezová

Chceš hrať futbal? FK Bradlan Brezová pozýva deti na nábor do futbalového klubu.

Detail

04.09.2020

Cesta zvukom 1

Cesta zvukom

V pondelok 21. septembra 2020 opäť prídu na Brezovú Ivanka s Ramim. Ak si chcete oddýchnuť, zastaviť a načerpať nové sily alebo sa ponoriť do seba a možno objaviť odpovede na to, čo práve bude zamestnávať vašu myseľ, príďte na koncert Cesta zvukom, ktorý bude v Klube dôchodcov na poschodí o 18:00 hod.

Detail

04.09.2020

Do práce na bicykli 1

Zapojte sa do kampane "Do práce na bicykli"

Zapojte sa do celonárodnej kampane s názvom „Do práce na bicykli“, ktorá prebieha od 1. septembra do 30. septembra 2020.

Detail

03.09.2020

Joga 1

Joga

September už tradične znamená začiatok novej jógovej sezóny. Od 3.9. každý pondelok a štvrtok o 18:30 bude cvičenie jogy v Dennom centre pre seniorov.

Detail

02.09.2020

Začiatok školského roka 2020/2021 1

Začiatok školského roka 2020/2021

V stredu 2. septembra 2020 sa začal nový školský rok 2020/2021 v ZŠ Dolné Lúky za zvýšených bezpečnostných opatrení za účelom zabránenia šírenia COVID-19.

Detail

01.09.2020

Hľadá sa majiteľ bicykla 1

Hľadajú sa majitelia bicykla a telefónu

Na Piešťanskej ulici sa našiel bicykel s prilbou a kapsou a na Sídlisku D. Jurkoviča telefón. Majitelia si môžu prevziať veci na Mestskej polícii po dohovore na telefónnom čísle 0905386142.

Detail

31.08.2020

Zatvorenie letného kúpaliska v Brezovej 1

Zatvorenie letného kúpaliska v Brezovej

Letné kúpalisko je dnes (31.8.) zatvorené z dôvodu zhoršeného počasia. Zároveň dnešným dňom končí aj letná prevádzka kúpaliska. Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli počas leta osviežiť a sme radi, že kúpalisko splnilo svoj účel.

Detail

28.08.2020

Ukončenie leta v Brezovej 1

Ukončenie leta v Brezovej

Zakončite spolu s nami leto. Počas tohto víkendu (29. - 30. 8.) sa v Brezovej koná viacero akcií. Veríme, že si ich užijete spolu s nami.

Detail

28.08.2020

Otvorenie školského roka 2020/2021 1

Otvorenie školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo Základnej školy v Brezovej pod Bradlom Vám oznamuje, že otvorenie školského roka sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020.

Detail

26.08.2020

zdravotné stredisko

Výpožička nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom, podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom poskytne do výpožičky nebytové priestory v Zdravotnom stredisku, Budovateľská ul. č. 702, 906 13 Brezová pod Bradlom, prízemie.

Detail

26.08.2020

Brigáda ku Dňu Zeme 1

Brigáda ku Dňu Zeme

Mesto Brezová pod Bradlom vás pozýva na brigádu ku Dňu Zeme (pôvodne plánovanú na apríl 2020), ktorá bude v sobotu 12. septembra 2020 od 09.00 hod so zrazom vo dvore MsÚ.

Detail

25.08.2020

Výpožičné hodiny mestskej knižnice 1

Výpožičné hodiny Mestskej knižnice

Výpožičné hodiny Mestskej knižnice Brezová pod Bradlom, ktoré platia od septembra:

Detail

25.08.2020

Oznam o zatvorení Mestskej knižnice 1

Oznam o zatvorení Mestskej knižnice

Z dôvodu čerpania dovolenky bude Mestská knižnica Brezová pod Bradlom zatvorená 28. a 31. augusta 2020. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

25.08.2020

Pingpongový turnaj 1

Pingpongový turnaj

Občianske združenie Posolstvo v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou v Brezovej pod Bradlom Vás srdečne pozývajú na 4. ročník Pingpongového turnaja, ktorý bude 29. augusta 2020 o 10:00 hod. v areáli farskej záhrady.

Detail

20.08.2020

Kúpalisko je opäť otvorené 1

Kúpalisko je opäť otvorené

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje, že od štvrtka 20. 8. je opäť otvorené kúpalisko. Každý deň v čase od 10:00 do 19:00 hod.

Detail

19.08.2020

Ukončenie leta na mestskom kúpalisku 2

Ukončenie leta na mestskom kúpalisku 29. 8. 2020

Mesto Brezová pod Bradlom upozorňuje deti a rodičov, že ukončenie leta na mestskom kúpalisku sa posúva na skorší termín, ktorý bude 29. augusta.

Detail

18.08.2020

Oslavy 76. výročia SNP 2

Oslavy 76. výročia SNP

Mesto Brezová pod Bradlom a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brezovej pod Bradlom vás pozývajú v piatok 28. augusta 2020 na Oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania.

Detail

18.08.2020

Prijímacie skúšky do ZUŠ na školský rok 2020/2021 1

Prijímacie skúšky do ZUŠ na školský rok 2020/2021

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Brezovej pod Bradlom oznamuje, že prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a tanečného odboru na šk. rok 2020/2021 sa uskutočnia v priestoroch Základnej umeleckej školy Brezová pod Bradlom v týchto dňoch:

Detail

18.08.2020

Kalendár na rok 2021 1

Kalendár na rok 2021

V pokladni Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom si môžete zakúpiť kalendár na rok 2021 s maľbami a ilustráciami Pavla Blažeka. Cena je 5€. Zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe nového kalendára.

Detail

16.08.2020

Brezovský mini jarmok fest 1

Brezovský mini jarmok fest

V sobotu 15. augusta sa na Námestí gen. M. R. Štefánika konal Brezovský mini jarmok fest.

Detail

14.08.2020

O Kovacicova-Huskova 2

Hudba bola jej profesiou i vášňou

Učiteľka a interprétka hudby Oľga Kovačičová-Húsková, zomrela 7. augusta vo veku 82 rokov.

Detail

13.08.2020

obrázok promo video mesta

Nové promo video mesta

Nové promo video mesta Brezová pod Bradlom nájdete v pravom stĺpci webu mesta.

Detail

11.08.2020

Brezovský mini jarmok fest 1

Brezovský mini jarmok fest

V sobotu 15. augusta 2020 sa bude konať na Námestí gen. M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom "Brezovský mini jarmok fest".

Detail

10.08.2020

Mestský úrad bude 31.8.2020 zatvorený 1

Mestský úrad bude 31.8.2020 zatvorený

Mesto Brezová pod Bradlom upozorňuje, že v pondelok 31.8.2020 bude Mestský úrad Brezová pod Bradlom z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

10.08.2020

Autor fotografie: Milan Pagáč

Súťaž o najkrajšiu fotografiu mohyly s nočnou oblohou

V stredu večer (12.8.) bude Mohyla gen. M. R. Štefánika bez osvetlenia z dôvodu nočného fotenia. Zároveň sa stále môžete zapojiť do súťaže o najkrajší záber mohyly s nočnou oblohou.

Detail

01.08.2020

Konvent Západného dištriktu ECAV v Brezovej 2

Konvent Západného dištriktu ECAV v Brezovej

V sobotu 1.8.2020 sa konal v Brezovej pod Bradlom konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku za účasti predsedníctva a konventuálov.

Detail

30.07.2020

Light Art Show - "Večnosť v sekundách" 1

Light Art Show - "Večnosť v sekundách" M. R. Štefánik

V sobotu 29. augusta sa o 16:00, 18:00 a 20:00 hod. bude konať predstavenie "Večnosť v sekundách", v ktorom vám talentovaný Lukáš "Lukero" Krč predstaví ručne maľovaný príbeh o M. R. Štefánikovi.

Detail

29.07.2020

erb

Oznam - prerušenie distribúcie elektriny

30. 7. 2020 bude prerušená distribúcia elektriny od 7.30 do 15.45 hod. na uliciach Baranecká a Čierne blato. Bližšie podrobnosti nájdete v ozname Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Detail

24.07.2020

kniznica

Výpožičné hodiny mestskej knižnice v auguste

Výpožičné hodiny Mestskej knižnice Brezová pod Bradlom v mesiaci august:

Detail

24.07.2020

Mestský úrad bude od 3. 8. 2020 otvorený v pôvodných úradných hodinách 2

Mestský úrad bude od 3. 8. 2020 otvorený v pôvodných úradných hodinách

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje, že od pondelka 3.8.2020 bude Mestský úrad otvorený v pôvodných úradných hodinách pre verejnosť:

Detail

21.07.2020

Oslavy 140. výročia narodenia gen. M. R. Štefánika 1

Oslavy 140. výročia narodenia gen. M. R. Štefánika

V utorok 21. júla sa v obci Košariská uskutočnili oslavy 140. výročia narodenia generála M. R. Štefánika, ktoré sa konali pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Detail

21.07.2020

Podujatie k 140. výročiu narodenia gen. M. R. Štefánika v Brezovej 1

Podujatie v Brezovej k 140. výročiu narodenia gen. M. R. Štefánika

V pondelok 20. júla sme si v Brezovej pripomenuli 140. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. Pri tejto príležitosti bola sprístupnená verejnosti panelová výstava „Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali.“

Detail

15.07.2020

plagát výstava Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali

Výstava Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Mesto Brezová pod Bradlom, Občianske združenie Osobnosti Pod Bradlom a Múzeum Dušana S. Jurkoviča Vás pri príležitosti 140. výročia narodenia M. R. Štefánika srdečne pozývajú na panelovú výstavu Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali.

Detail

15.07.2020

plagát 140 výročie narodenia M. R. Štefánika

Oslavy 140. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, obec Košariská a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Košariská-Priepasné poriadajú oslavy 140. výročia narodenia gen. M. R. Štefánika - v utorok, 21. júla 2020, v Košariskách.

Detail

13.07.2020

Harmonogram zvozu komunálneho odpadu 1

Harmonogram zvozu komunálneho odpadu

Mesto Brezová pod Bradlom a Technické služby oznamujú občanom harmonogram zvozu zmesového komunálneho odpadu od rodinných domov v 29. týždni:

Detail

08.07.2020

Návšteva štátneho tajomníka z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1

Návšteva prvého štátneho tajomníka z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča navštívil v utorok 7.7.2020 prvý štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martin Fecko.

Detail

06.07.2020

plagát predĺženie výstavy Trianon

Výstava predĺžená do 12. 7.

Panelová výstava TRIANONSKÁ MIEROVÁ ZMLUVA 1920, VERSAILLSKÝ SYSTÉM A SLOVENSKO je predĺžená. Výstavu môžete navštíviť v Múzeu Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom v otváracích hodinách múzea do nedele 12. júla 2020. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Detail

06.07.2020

Spomienka na majstra Jana Husa 1

Spomienka na majstra Jana Husa

V nedeľu 5. 7. 2020 sa v Husovom parku konala spomienka 605. výročia upálenia majstra Jana Husa.

Detail