Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 36
posledná

Deň ozbrojených síl SR 1

Deň ozbrojených síl SR 2020

V utorok 22. 9. 2020 sa v Brezovej pod Bradlom konal najväčší vojenský sviatok roka - Deň ozbrojených síl SR. Vzhľadom na pandémiu, bol v tomto roku „Komorný pietny akt kladenia vencov“ bez účasti širokej verejnosti z dôvodu aktuálnych opatrení za účelom zabránenia šírenia Covid-19. celý text

ostatné | 22. 9. 2020 | Autor: Správca webu 3
Verejná vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1

Verejná vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor: Správca webu 1
Trnavská stovka 1

Trnavská stovka

V dňoch 19. - 20. septembra sa bude konať 47. ročník diaľkového turistického pochodu Trnavská stovka. celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správca webu 3
Pamätný list pre Jána Jursu 1

Pamätný list pre Jána Jursu

Vo štvrtok 17. 9. 2020 prijal pozvanie mesta Brezová pod Bradlom Ján Jursa. Pri príležitosti jeho životného jubilea 70. narodenín mu primátor mesta odovzdal Pamätný list mesta za prínos pri rozvoji a zavádzaní nových technológií v strojárskej výrobe. celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správca webu 3
Cena mesta za rok 2019 1

Cena mesta za rok 2019

Mesto Brezová pod Bradlom sa v tomto roku rozhodlo oceniť osobnosti za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, spoločenský, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí. Slávnostný akt sa odovzdávania Ceny mesta sa konal vo štvrtok 17.9. na Mestskom úrade. celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor: Správca webu 3
logo múzea

Oznam o zatvorení Múzea Dušana S. Jurkoviča

V sobotu 19. septembra 2020 bude Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom z prevádzkových dôvodov zatvorené. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor: Správca webu 1
erb mesta

Pozvánka na zasadnutie MsZ 21. septembra 2020

Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesta v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom 21. 09. 2020 (pondelok) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva. celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Správca webu 1
Hľadá sa majiteľ peňazí 1

Hľadá sa majiteľ peňazí

Občan Brezovej pod Bradlom našiel v katastri nášho mesta väčšiu finančnú hotovosť, ktorú stratila neznáma osoba. Majiteľ môže kontaktovať Mestskú políciu na tel. číslach: 034 694 22 31 alebo 0905 386 142. celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor: Správca webu 3
Brigáda ku Dňu Zeme 2020 1

Brigáda ku Dňu Zeme 2020

V sobotu 12. septembra sa v našom meste konala brigáda ku Dňu Zeme. Tentokrát sme čistili parkovisko v areáli bývalých PSB. Súbežne s našou brigádou bol pokosený a vyčistený areál ZŠ na Piešťanskej ulici. celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor: Správca webu 3
Pozývame Vás na výstavu Ľud západného Slovenska v boji proti nacizmu 1

Pozývame Vás na výstavu Ľud západného Slovenska v boji proti nacizmu

Klub vojenskej histórie Záhorie, o.z. Osobnosti Pod Bradlom, Múzeum Dušana S. Jurkoviča a Mesto Brezová pod Bradlom Vás pozývajú na výstavu Ľud západného Slovenska v boji proti nacizmu. celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor: Správca webu 1
prvá prechádzajúci
z 36
posledná