Obsah

Pamätihodnosti

Brezovania s obľubou o svojom kraji pod Bradlom vravia, že je posiaty pamätníkmi významných rodákov a udalostí, ktorých boli aktérmi a ktoré menili históriu celého Slovenska. Ich predkovia nechýbali v pravú chvíľu tam, kde sa rozhodovalo o veciach národných i štátnych. Bohatú a slávnu minulosť Brezovej i osobnosti, ktoré ju pomáhali vytvárať, pripomínajú kultúrno-historické pamiatky.