Obsah

Symboly mesta


Erb mestaerb

Erb mesta pozostáva z červeného štítu, v ktorom je umiestnené strieborné trojvŕšie, z ktorého vyrastá breza a z bočných kopcov vyrastajú dve strieborné ľalie. Historickou predlohou erbu je odtlačok pečatidla zachovaný z roku 1643.

erb mesta k stiahnutiu

Zástava mesta

zastava

Farby mesta sú biela a červená. Zástava mesta vychádza z farieb mesta a tvoria ju dva rovnako široké pásy ukončené zástrihom siahajúcim do 1/3 vlajky. Uloženie farby na zástave: vrch - červená farba, spodok - biela farba.

 

Štandarda primátoraštandarda

Štandardu primátora tvorí erb mesta v tvare obdĺžnika v mestských farbách (červená a biela), pričom pomer výšky a šírky štandardy je totožný s pomerom výšky a šírky erbu.

 

Pečať mesta

Pečať mesta Brezová pod Bradlom tvorí erb mesta, okolo ktorého je v hornej časti kruhu nápis "MESTO" a v dolnej časti "BREZOVÁ POD BRADLOM". pečať mesta