Obsah

                          Ing. Silvia ČUVALOVÁ

                               zástupkyňa primátora mesta

 

Kontaktné údaje:

 

Tel. číslo:            034/ 6942 211
                            
E-mail:               silvia.cuvalova@brezova.sk