Obsah

Oddelenie financií a majetku


Jančia Alena, Ing.            Telefón: +421346942227
vedúca oddelenia            Mobil: 0907717025
                                            E-mail: alena.jancia@brezova.sk
 
                                            Email: iveta.bacharova@brezova.sk

Húšková Jana                  Telefón: +421346942228
                                            Mobil: +421346942247
                                            E-mail: jana.huskova@brezova.sk

Jakešová Martina, Mgr.  Telefón: +421346942247
                                            Mobil: 0915878003
                                            E-mail: martina.jakesova@brezova.sk

Nosková Jana, Ing.          Telefón: +421346942226
                                            E-mail: jana.noskova@brezova.sk