Obsah

Oddelenie vnútornej správy


Karlíková Alžbeta, Ing.    Telefón: +421346942221
vedúca oddelenia             Mobil: 0948799086
                                            E-mail: alzbeta.karlikova@brezova.sk

Bachnová Kristína           Telefón: +421346942233
matrikárka                         Mobil: 0948776805
                                            E-mail: kristina.bachnova@brezova.sk

Štefíková Janka               Telefón: +421346942211
                                            Mobil: 0948497070
                                            E-mail: mesto@brezova.sk

Valihora Matúš, PhDr.      Mobil: 0915878006
                                            E-mail: matus.valihora@brezova.sk