Obsah

Mgr. Jaroslav CIRAN

primátor mesta

Primátor mesta

Narodený:                           14.03.1974

Národnosť:                         slovenská

Kontakt:                           

tel.:                                       034/694 22 12
mobil:                                   0948 273 913
e-mail:                                  primator@brezova.sk

 

Vzdelanie

1988 – 1992                       Gymnázium Myjava,

                                              štúdium ukončené maturitou s vyznamenaním

2005 – 2008                       Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta

                                               odbor: geografia a verejná správa

                                               štúdium ukončené titulom bakalár

2008 – 2010                       Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta

                                               odbor: humánna geografia v administratíve

                                               štúdium ukončené titulom magister s červeným diplomom

 

Pracovné skúsenosti

2016 – 2018                       Mesto Brezová pod Bradlom

                                               Pracovná pozícia: referent stavebného úradu

2011 – 2016                       Mesto Brezová pod Bradlom

Pracovná pozícia: vedúci majetkového oddelenia, správa daní a     poplatkov

1997 – 2011                       Službyt, spol. s r. o. Senica

                                               Pracovná pozícia: vedúci právneho oddelenia spoločnosti

1994 – 1997                       Contact Brokers o.c.p., a.s. Nitra

                                               Pracovná pozícia: asistent kúpy a predaja cenných papierov

                                         

Jazykové a iné znalosti

anglický jazyk - aktívne (mierne pokročilý)

nemecký jazyk - pasívne

vodičský preukaz skupiny A, B

                               

Záujmy                                historická a geografická literatúra, mapy, futbal, lyžovanie, turistika