Obsah

Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča
http://muzeumjurkovic.sk

 

Národný dom Štefánikov                                       Kontakt:
Námestie gen. M. R. Štefánika 10                        telefón: 0915 878 006
906 13 Brezová pod Bradlom                                e-mail:  matus.valihora@brezova.sk

 

 


Štatút múzea Dušana Samuela Jurkoviča