Obsah

Prechádzka starou Brezovou

Fotografie zachytávajú Brezovú tak, ako vyzerala až do obdobia intenzívnej výstavby v 60. - 80. rokoch 20. storočia.