Obsah

Odkaz pre starostu

Podnety ohľadom mesta môžete najefektívnejšie komunikovať cez portál Odkaz pre starostu. Verejne môžete zadať podnet, ktorý lokalizujete, priložíte fotografiu a stručný popis problému. Zamestnanec mesta Vám bude prostredníctvom portálu odpovedať o riešení podnetu a stav riešenia si na stránke môžu pozrieť všetci občania.  

https://www.odkazprestarostu.sk/brezova-pod-bradlom

Odkaz pre starostu obrázok


QR kód - Odkaz pre starostu
QR kód odkaz pre starostu