Obsah

Stránka

Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019

Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019

23. 1. 2020 Zobraziť viac

Oddychovo relaxačná zóna v areáli CVČ

Oddychovo relaxačná zóna v areáli CVČOddychovo relaxačná zóna v areáli CVČ

logo MŠlogo Iuventa

Mesto Brezová pod Bradlom sa v roku 2019 stalo úspešným žiadateľom dotácie zo štátneho rozpočtu, a to konkrétne z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu aktivít zameraných na implementáciu opatrení definovaných v strategickom dokumente pre prácu s mládežou na miestnej úrovni rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014-2020. Program má názov Komunita mladých a je realizovaný prostredníctvom Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA.

Názov projektu je Oddychovo-relaxačná zóna v areáli centra voľného času a celkové náklady na jeho realizáciu predstavujú 8.100 eur. Polovicu nákladov poskytlo z vlastných zdrojov mesto Brezová pod Bradlom a druhú polovicu, teda 4050 eur tvorí práve spomínaná dotácia.

Oddychovo-relaxačná zóna zahŕňa altánok so sedením, osvetlením a pitnou vodou, ohnisko, hojdačku, sedenie na terase CVČ a workoutové ihrisko. Zariadenie bude využívané nielen v rámci aktivít centra voľného času, ale slúžiť bude aj pre širokú verejnosť.

CVČ 1

CVČ 2

CVČ 3

CVČ 4


21. 1. 2020 Zobraziť menej

Modernizácia učební

Modernizácia učebníModernizácia učební

21. 1. 2020 Zobraziť viac

Areál Bradlo - miesto pamäti národa

V dokumente sú stručne predstavené podané i pripravené projekty na dotvorenie areálu Bradlo.

15. 8. 2018 Zobraziť viac

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času

Rekonštrukcia objektu Centra voľného časuRekonštrukcia objektu Centra voľného času

9. 1. 2018 Zobraziť viac

Oprava kanalizácie zdravotného strediska

Oprava kanalizácie zdravotného strediskaOprava kanalizácie zdravotného strediska

15. 5. 2017 Zobraziť viac

Základná škola Brezová pod Bradlom - Pavilón A, Pavilón B

Základná škola Brezová pod Bradlom - Pavilón A, Pavilón BZákladná škola Brezová pod Bradlom - Pavilón A, Pavilón B

15. 5. 2017 Zobraziť viac

Stránka