Obsah

 

 

Uznesenia

Rok 2010 - Uznesenia ustanovujúceho MsZ 27.12.2010

vytvorené 22.9.2014

ustanovujuce_msz_27_12_2010.pdf

Rok 2011 - Uznesenia MsZ 10.11.2011

vytvorené 25.9.2014

uznesenia_7msz_10_11_2011.pdf

Rok 2011 - Uznesenia MsZ 14.12.2011

vytvorené 25.9.2014

uznesenia_8msz_14_12_2011.pdf

Rok 2011 - Uznesenia MsZ 14.9.2011

vytvorené 25.9.2014

uznesenia_6msz_14_09_2011.pdf

Rok 2011 - Uznesenia MsZ 2.6.2011

vytvorené 25.9.2014

uznesenia_4msz_02_06_2011.pdf

Rok 2011 - Uznesenia MsZ 20.1.2011

vytvorené 25.9.2014

uznesenia_20_01_2011.pdf

Rok 2011 - Uznesenia MsZ 24.2.2011

vytvorené 22.9.2014

2msz_24_02_2011.pdf

Rok 2011 - Uznesenia MsZ 31.3.2011

vytvorené 22.9.2014

uznesenia.pdf

Rok 2011 - Uznesenia MsZ 7.7.2011

vytvorené 22.9.2014

uznesenie_5msz_07_07_2011.pdf

Rok 2012 - Uznesenia MsZ 22.2.2012

vytvorené 22.9.2014

uznesenia_1msz_22_02_2012.pdf

Rok 2012 - Uznesenia MsZ 27.9.2012

vytvorené 22.9.2014

6msz_27_09_2012 (2).pdf

Rok 2013 - Uznesenia MsZ 06.03.2013

vytvorené 12.8.2014

uznesenia_msz_06_03_2013.pdf

Rok 2013 - Uznesenia MsZ 12.12.2013

vytvorené 16.9.2014

uznesenia_5msz_12_12_2013.pdf

Rok 2013 - Uznesenia MsZ 25.04.2013

vytvorené 12.8.2014

uznesenia_2msz_25_04_2013.pdf

Rok 2013 - Uznesenia MsZ 26.9.2013

vytvorené 22.9.2014

uznesenia_4msz_26_09_2013.pdf

Rok 2013 - Uznesenia MsZ 27.6.2013

vytvorené 16.9.2014

uznesenia_3msz_27_06_2013.pdf

Rok 2014 - Uznesenia MsZ 11.11.2014

Vytvorené 15.11.2014

u z n e s e n i a.pdf

Rok 2014 - Uznesenia MsZ 24.04.2014

vytvorené 12.8.2014

uznesenia_3msz_24_4_2014.pdf

Rok 2014 - Uznesenia MsZ 25.8.2014

vytvorené 2.9.2014

uznesenia_5_msz_25_08_2014.pdf

Rok 2014 - Uznesenia MsZ 26.06.2014

vytvorené 12.8.2014

uznesenia_4_msz_26_06_2014.pdf

Stránka