Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Pozvánka na MsZ

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

Primátorka mesta Brezová pod Bradlom v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 25. apríla 2018 (pondelok) o 15. 00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva. celý text

ostatné | 20. 4. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
Pozvánka

Pozvánka na futbalový zápas

Pozývame všetkých športových priaznivcov na futbalový zápas, ktorý sa odohrá v sobotu 21. 4. 2018 o 16:00 hod. na domácom ihrisku s mužstvom zo Starej Turej B - Kostolného. celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
Pozvánka

Pozývame vás na Slávnosť 170. výročia udalostí brezovskej jari 1848

Mesto Brezová pod Bradlom vás pozýva na Slávnosť 170. výročia udalostí brezovskej jari 1848. celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
Pozvánka

Pozývame vás na tradičné stavanie mája

Mesto Brezová pod Bradlom, DHZ Brezová pod Bradlom a TS Brezová pod Bradlom vás pozývajú na tradičné
STAVANIE MÁJA. celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
Pozvánka

Spomienkové slávnosti 3. a 5. mája

Pozývame vás na Spomienkové slávnosti pri príležitosti 99. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika a 100. výročia vzniku ČSR.
Podrobné údaje a program nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
Pozvánka

Florbalový turnaj

OZ Charis, ZŠ Brezová pod Bradlom, CVČ DOMČEK Brezová pod Bradlom a Mesto Brezová pod Bradlom pozýva všetkých športových priaznivcov na florbalový turnaj.
celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
Oznam

Pomôžte nájsť strateného psa

Majiteľka strateného psa prosí o pomoc. celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
Štatistický úrad

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií

Štatistický úrad SR v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2018 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiacfh a u jednotlivcov. celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
pozvánka

Beseda so spisovateľkou a novinárkou Ivanou Havranovou

Mestská knižnica vás pozýva na besedu so spisovateľkou a novinárkou Ivanou Havranovou. celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
Oznam

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení, oznamuje verejnosti, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude prerušená distribúcia elektriky.
celý text

ostatné | 5. 4. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
prvá prechádzajúci
z 3
posledná