Obsah

Demografia

 

Demografické  zloženie  obyvateľov  mesta  - 2016

 

Počet obyvateľov:  5 068

          z toho ženy:   2 587

                      muži:   2 481

Počet narodených detí:  43

            z toho dievčatá:  20

                          chlapci:  23

Počet prisťahovaných:  77

                   z toho ženy:  38

                               muži:  39

Počet odsťahovaných:   88

                    z toho ženy: 44

                                muži: 44

Počet zomretých:  50

          z toho ženy:  23

                     muži:  27

Priemerný vek zomretých:  74 r.

                         z toho ženy:  76 r.

                                     muži:  72 r.

Počet sobášov:  17

z toho občianskych: 11

Počet občianskych pohrebov:  18

Uvítanie detí na MsÚ:  12

Priemerný vek obyvateľov:   42,2 rokov

 


DEMOGRAFIA OBYVATEĽOV:

Demografické zloženie obyvateľstva 2016

Demografické zloženie obyvateľstva 2015

Demografické zloženie obyvateľstva 2014

Demografické zloženie obyvateľstva 2013

Demografické zloženie obyvateľstva 2012

Demografické zloženie obyvateľstva 2011

Demografické zloženie obyvateľstva 2009