Obsah

Nové oprávnenia príslušníkov mestskej polície

Typ: ostatné
Nové oprávnenia príslušníkov mestskej polície 1Novela zákona o mestskej a obecnej polícii (Zákon č. 564/1991 Zb.), ktorá začala platiť v decembri minulého roka, priniesla dôležité zmeny v práci príslušníkov mestskej polície a posilnila ich právomoci.

Pôvodné ustanovenie zákona, že obecná polícia prejednáva v blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho

– z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, nízkoemisná zóna, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko a

– zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,

zákonodarca upravil nasledovným spôsobom:

Obecná polícia ….. prejednáva v blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

V súvislosti s posilňovaním kompetencií obecných a mestských polícií došlo aj k vytvorenou úplne nového § 12a zákona o obecnej polícií, ktorý dáva policajtom oprávnenie zastavovať vozidlá a tiež kontrolovať dodržiavanie podmienok prevádzkovania taxislužby.

Celý článok nájdete na webovej stránke: www.poradcapolicajta.sk.


Vytvorené: 27. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 1. 2020 15:45
Autor: Správca webu 3