Obsah

Úľava na dani z nehnuteľnosti

Typ: ostatné
Úľava na dani z nehnuteľnosti 1Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, ktorí majú nárok na úľavu dane z nehnuteľnosti, že o zníženie dane si musia požiadať najneskôr do 31. januára 2020 na mestskom úrade.

V súlade so zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 2/2019 o miestnej dani z nehnuteľností sa zníženie dane o 50% vzťahuje na stavby a byty určené na bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Žiadosť o zníženie dane si teda môžu podať daňovníci, vlastníci nehnuteľností, ktorí vlani dosiahli vek 62 rokov a musia mať trvalý pobyt v meste Brezová pod Bradlom.

Daňovníci, ktorí už v predchádzajúcich rokoch o zníženie dane žiadali, na úrad chodiť nemusia, zníženie dane budú mať automatické.


Vytvorené: 22. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 1. 2020 09:35
Autor: Správca webu 3