Obsah

V januári sa podávajú daňové priznania k nehnuteľnostiam

Typ: ostatné
V januári sa podávajú daňové priznanie k nehnuteľnostiam 1Nadobudli ste vlani nehnuteľnosť? Alebo ste ju predali či darovali, či ste napríklad stavali, kolaudovali či menili spôsob užívania stavby alebo charakter pozemku? Potom musíte vyplniť tlačivo k dani z nehnuteľnosti a odovzdať ho na Mestskom úrade.

Spraviť to musíte do konca januára. Platiť daň budete až neskôr – keď vám príde z úradu výmer.

Ako nato nájdete v rubrike ako vybaviť obcan-podnikatel/ako-vybavit/oddelenie-financii-a-majetku/

Tlačivo nájdete v rubrike  formuláre a tlačivá e_download.php?file=data/editor/575sk_1.pdf&original=DzN%20-%20Da%C5%88%20z%20nehnute%C4%BEnosti%20a%20psa%20tla%C4%8Divo.pdf

Pozor zmena

Na základe novely zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinnej od 1.1.2021 ak ide o zníženie dane, nárok daňovníka, ktorý presiahol vekovú hranicu 62 rokov sa považuje za uplatnený dosiahnutím takto ustanovenej alebo určenej vekovej hranice.

Teda občan nad 62 rokov, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti slúžiacej na jeho trvalé bývanie má nárok na 50%-né zníženie dane, podľa VZN č.2/2019 a nemusí si u správcu dane, tj. Mesta Brezová pod Bradlom, od 01.01.2021 tento nárok uplatniť, bude ho mať automaticky.

 

Elektronické podanie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti môžu podať elektronicky:

Právnické osoby – majú túto povinnosť od roku 2017

Občania vlastniaci občiansky preukaz s elektronickým čipom, ktorým sa vedia prihlásiť na portál www.slovensko.sk a do svojej elektronickej schránky.

Výhody elektronickej schránky pre občanov:

- komunikácia s úradmi z pohodlia domova

- predvyplnené osobné údaje

- možnosť priebežnej kontroly vyplňovaných údajov, vyznačené povinné polia, nápoveda

- elektronický podpis je možný prostredníctvom občianskeho preukazu, sú na ňom uložené certifikáty pre vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu

- bez nutnosti chodenia na poštu a čakania v rade - protiepidemiologické opatrenie

- prístupné 24 h denne – podanie možné v čase, ktorý občanovi vyhovuje, aj mimo otváracích hodín

- komunikácia s úradmi zostáva uložená, znovu si môže svoje podania stiahnuť a prečítať aj niekoľko rokov spätne

- okrem času šetrí občan aj na poštovnom

- odpoveď príde elektronicky, na čo môže byť občan upozornený notifikáciou prostredníctvom sms alebo e-mailu, ak ju má nastavenú

- nehrozí strata na pošte, či vykradnutie poštovej schránky

BLIŽŠIE INFORMÁCIE k daňovým priznaniam Vám budú poskytnuté na Oddelení financií a majetku Mestského úradu Brezová pod Bradlom:

Mgr. Martina Jakešová, Telefón: +421346942247, Mobilný telefón: 0915878003, E-mail: martina.jakesova@brezova.sk


Vytvorené: 18. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 19. 1. 2021 09:39
Autor: Správca webu 3